İSO Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi nisanda 56’ya yükselerek, ihracat pazarlarının talep koşullarındaki iyileşmeye işaret etti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Endeks üst üste üçüncü ay eşik değer 50’nin üzerinde kaydedildi. Buna göre, Türk imalat sektörü ihracatından yüzde 10 ile en yüksek payı alan Almanya’da genel ekonomik aktivite belirgin bir büyüme sergilerken, Birleşik Krallık’ta toparlanma hız kazandı ve üretim Ekim 2013 döneminden beri en yüksek oranda arttı.

İtalya ve Fransa’da ekonomik aktivite ılımlı artış kaydederken, İspanya’da da büyüme iki yılı aşkın bir dönemin en yüksek hızında oldu.

Orta Doğu’da ise Mısır ve Lübnan’daki zayıflık dışında talep eğilimlerinin genel olarak olumlu seyrettiği belirtilirken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da faaliyet koşullarının güçlü iyileşme sergilediği ifade edildi.