Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması dahilinde yüklenicilerin Katma Değer Vergisi (KDV) İstisna Sertifikası almak üzere yaptıkları başvurulara ilişkin bütçe pay sınırlarında değişikliğe gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle Çerçeve Anlaşması dahilinde yüklenicilerin, KDV İstisna Sertifikası almak üzere yaptıkları başvurulardaki bütçe paylarında değişiklik yapıldı.

Buna göre, vergi dairesi başkanlığı kurulu illerde, imzaladıkları birlik sözleşmesinde kendisine ayrılan bütçe payı 10 milyon liradan az yükleniciler, o ildeki başkanlığa, 10 milyon liradan fazla olanlar Gelir İdaresi Başkanlığına başvuracak. Daha önce söz konusu tutar 4 milyon liraydı.

Vergi dairesi başkanlığı kurulu olmayan illerdeki başvuru şartlarında da bütçe payları 2 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıldı. Bu kapsamda, KDV istisnası için, sözleşmelerinde kendilerine ayrılan bütçe payı 5 milyon liradan az yükleniciler o ildeki defterdarlık gelir müdürlüğüne, bu tutardan fazla olanlar ise Gelir İdaresi Başkanlığına müracaat edecek.