ÜLKEMİZİN ilk borsası olarak 1891 yılında kurulan İzmir Ticaret Borsası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Borsa çatısı altında yapılan faaliyetlerden ve sürdürülebilir tarım politikalarınının öneminden bahsetti. Kestelli, “Son yıllarda sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonominin inşası, uluslararası çapta büyük önem kazandı. Özellikle küresel iklim krizinin ve Covid-19 salgınının üretim ve tedarik süreçlerine olan etkileri düşünüldüğünde, sürdürülebilirliğin tesis edilmesinin zorunluluğu çok daha net olarak ortaya çıkıyor. Tarımda sürdürülebilirlik ise oldukça geniş kapsamlı bir konu ve dünyada artan nüfus ve gıda ihtiyacı ile birlikte düşünüldüğünde özel bir öneme sahip” dedi.

PİYASA MEKANİZMALARI

Tarım sektöründe sürdürülebilirliği temin etmenin ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik şartlarını sağlamak ile mümkün olacağını belirten Kestelli, “Ekolojik sürdürülebilirlik için su kaynaklarımızı daha etkin kullanmalı, tarım arazilerimizi ve biyoçeşitliliğimizi korumalıyız. Sosyal sürdürülebilirlik tarımın geleceği açısından hayati önem taşıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ortalama üretici yaşı sürekli yükseliyor. Kırsal bölgelerdeki eğitim, sağlık, kültürel yaşam şartları iyileştirirsek, gençlerimizin tarıma ilgi duymasını, kırsalda kalarak daha bilinçli tarım yapılmasını sağlayabiliriz. Gübre, enerji ve kimyasal ilaç gibi temel girdileri ithal etmek zorunda olan ülkemiz için üretim maliyetlerini kabul edilebilir seviyelerde tutmak zorundayız. Ayrıca, tarımsal ürünlerin yerel ve küresel ticaretinde etkin piyasa mekanizmaları oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

SİLİKON VADİSİ ETKİSİ

Kestelli sözlerini şöyle sürdürdü: “Borsa olarak biz de çalışmalarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz. İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) projemiz de bu çabanın bir ürünü. Türk tarımı için bir Silikon Vadisi etkisi yaratacağına inandığımız İTTM projesini çok yakın zamanda faaliyete geçiriyor olacağız. Çoğunlukla geleneksel yöntemlerle sürdürülmeye çalışılan tarımın teknolojik dönüşümüne öncülük etmek ve buna bağlı olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek hedefiyle hayata geçirdiğimiz İTTM, Türk tarımında öncü rol üstlenecek bir proje. Bu merkezin sadece yeni nesil üretim teknolojilerinin boy verdiği bir start-up merkezi olmasını değil, deneyim paylaşımından yeni finansal varlıklara uzanan değerli bir ekosistem yaratmasını amaçlıyoruz.”

‘STRATEJİK SEKTÖR OLARAK GÖRÜYORUZ’

İZMİR Ticaret Borsası’nın dünyanın ilk borsalarından birisi olduğunu hatırlatan Kestelli, “Temel faaliyet alanı tarım sektörünün ticaret kısmı olsa da gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerle başta şehrimiz ve bölgemiz olmak üzere ülkemizin tarım ve ekonomi hayatına önemli katkılarda bulunmuştur. Ülkemizin gelenekten geleceğine yön çizen asırlık kurumlardan birisi olmamızın bilinci ve sorumluluğu ile hareket etmeyi sürdürüyoruz. Tarımı ülkemizin ekonomik bağımsızlığı ve kalkınması için en stratejik sektörlerden birisi olarak görüyoruz. Bu nedenle sürdürülebilir, rekabetçi bir tarım sektörünün oluşmasına katkı sağlayarak sektörün hacmini büyütmek için sadece ticaretle değil, tarımın tüm değer zinciri ile yakından ilgileniyoruz” diye konuştu.