Hüseyin GÖKÇE

2022 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 36,2 olarak ilan edilmesinin ardından, çeşitli ceza, harç, vergi, istisna gibi tutarlar yeniden belirlendi. Buna göre kira gelirlerinde istisnaya tabi tutar 9 bin 500 lira, indirim yoluyla giderilemeyen KDV’de iade konusu yapılmayacak tutar 25 bin 700 lira olacak. Büyükşehirlerde çevre temizlik vergisi 62 lira ile 7 bin 500 lira arasında değişecek. Elektronik fatura dahil belge düzenlememenin cezası 500 lira olarak belirlenirken, yıl içinde bu kapsamda en fazla 250 bin liralık ceza kesilebilecek.

Pasaport 225, ehliyet 280 lira olacak

Değerli kağıtların 2022 yılından itibaren geçerli olacak bedelleri belirlendi. Buna göre pasaport bedeli 225 lira, evlilik cüzdanı 200 lira, ehliyet 280 lira olacak. 2022 yılında TC kimlik kartı 37,5 lira, noter kağıdı ve beyanname bedeli 25 lira, protesto belgesi 50 lira, motorlu araç tescil belgesi 250 lira, iş makinesi tescil belgesi 210 lira, yabancı çalışma izin belgesi 160 lira, çalışma izni muafiyet belgesi 160 lira olacak.

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili 2021 yılı için 18 bin 900 lira olan sınır, 2022 yılı için 25 bin 700 lira olarak belirlendi. Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyeti üst sınırı 330 bin 800 liradan, 450 bin 500 liraya yükseltildi. Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak ücret 117 lira olarak belirlendi. Veraset yoluyla intikallerde 500 bin liraya kadar olan tutarları için yüzde 1 vergi alınacak. Vergi oranı takip eden 1 milyon 200 bin lira için yüzde 3, 2,5 milyon lira için yüzde 5, 4,9 milyon lira için yüzde 7 ve 9,1 milyon liranın üzerindekiler için yüzde 10 olarak alınacak. Büyükşehir belediye sınırları içinde çevre temizlik vergileri diğer illere göre yüzde 25 artırılarak uygulanacak. Binaların özelliklerine göre gruplandırma ve derecelendirmenin yapıldığı tablo uyarınca, en yüksek çevre temizlik vergisi 7 bin 500 lira olarak belirlenirken, 5’inci derece 7’nci gruptaki yapıların vergisi 62 lira olarak belirlendi. Damga vergisine tabi kağıtlarda, belli parayı ihtiva edenlerde damga vergisi oranı binde 9.48 ile binde 1.89 arasında değişecek. Kat karşılığı yapılan inşaat sözleşmeleri ile yapı denetim hizmet sözleşmelerinde damga vergisi alınmayacak.

Değerli konut vergisine tabi matrah yüzde 18,1 arttı

Değerli konut vergisine tabi matrah, yüzde 18,1 oranında artırıldı. Buna göre değeri 6 milyon 173 bin lira ile 9 milyon 260 bin lira arasında olanlardan 6173 lirayı aşan kısım binde 3 oranında vergiye tabi olacak. 12 milyon 347 bin liraya kadar olanların 9 milyon 260 bin lirası için 9 bin 261 lira, 12 milyon 347 bin liradan fazla olanların vergisi ise binde 10 olacak.

Şahıs şirketlerinde harçlar 3 bin 597 lira

2022 yılında keşif harcı 571 lira 90 kuruş olacak. ifl asın açılması ve konkordato isteği ve masaya oturma harcı 133 lira olacak. Ticari işletmenin ve unvanını tescil/ilan harcı 602 lira, gerçek kişiler ve kooperatifl ere ait işlemlerde tescil harcı 1729 lira, şahıs şirketlerine ait harçlarda tescil ile 3 bin 597 lira olacak. Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarında yapılacak işlemlerde alınacak harçların hesaplanmasında dolar kuru 13.77 lira olarak belirlendi. 317 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan istisna tutarları yeniden değerleme oranı kadar artırıldı. Buna göre kira gelirleri için istisnaya tabi tutar 9 bin 500 lira, internet ortamında yapılan satışlardaki istisna tutarı 320 bin lira, hizmet erbabına verilen yemekte istisna tutarı günlük 34 lira, yol yardımının günlük istisna tutarı ise 17 lira olarak belirlendi.

534 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutma hadleri, teminat tutarları, fatura kullanma mecburiyeti gibi sınırlar yüzde 36,2 artırılacak. Yıllık alış tutarı 400 bin lira ve satış tutarı 570 bin lira ve üzerinde olanlar bilanço esasına göre defter tutacaklar. Fatura kullanma mecburiyeti sınırı 2 bin lira olacak.

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler dahil fatura, makbuz vs gibi belge vermemenin cezası 500 lira, 1 yıl içinde verilebilecek toplam ceza 250 bin lira olarak belirlendi.