Kontrolmatik, yenilikçi ve alternatif enerji yatırımları, enerji üretimi, enerji ticareti konularında faaliyette bulunmasını planlandığı yeni şirket kurma işlemlerini tamamladı. Kontrolmatik’in yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Progresiva Enerji Yatırımları AŞ unvanlı yeni şirket, 5 milyon TL başlangıç sermayesine sahip.

Konuya ilişkin Kontrolmatik’ten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle: “Şirketimizin 29.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında, ‘Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda,

1.Yenilikçi ve Alternatif Enerji Yatırımları, Enerji Üretimi, Enerji Ticareti konularında faaliyette bulunması planlanan yeni bir şirket kurulmasına,

2.Kurulacak yeni şirketin Unvanının Progresiva Enerji Yatırımları Anonim Şirketi olmasına,

3.Söz konusu şirketin 5.000.000,00.-Türk Lirası başlangıç sermayesine sahip olmasına,

4.Söz konusu şirketin Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı şeklinde kurulmasına,

5.Kurulacak Şirketi’nin kuruluş ve faaliyete geçme işlemlerinin tamamlanması için, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru, iş ve işlemlerin yapılması için Giray Alkın Ilıca’nın, Handan Büyükkardeş’in ve Osman Şahin Köşker’in yetkilendirilmesine, bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü başvuru, iş ve işlemlerin, ilan ve duyuruların yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.’ şeklinde duyurulmuştu.

Söz konusu şirket, ‘Progresiva Enerji Yatırımları Anonim Şirketi’ unvanı ile kurulmuş olup ticaret siciline tescili gerçekleşmiştir.”