Gelir İdaresi Başkanlığı, koronavirüs kaynaklı mücbir sebep nedeniyle ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin ihracat sürelerinin uzatılmasını kararlaştırdı.

KDV Kanunu’na göre, ihracatçıların, ihraç şartıyla imalatçıların kendilerine verdiği malların KDV’sini ödemediği, ancak beyannamede gösterdiği anımsatıldı. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ayın başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin edildiğine (silinmesi) dikkat çekilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi: “İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle 3 ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç 3 aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara 3 aya kadar ek süre verilebilmektedir. İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan 3 aylık sürenin sonu 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasına rastlayan mükellefler için, ek süre için vergi dairesine başvurmadan bu sürenin mücbir sebep kapsamında 3 ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulundu.”