Merkez Bankası 2021 karından avans dağıtılması amacıyla alınan Olağanüstü Genel Kurul kararında, tebliğ engeli çıktı. Mükerrer Resmi Gazete ile tebliğ değiştirilerek uyum sağlandı.

Merkez Bankası’nın 3 Şubat günü olağanüstü genel kurulunun toplanması kararlaştırılmıştı. Ancak Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ’de sermayenin yarısından fazlası kamuya ait kuruluşların kar payı avansı dağıtım kararı alacağı olağanüstü genel kurulun hesap dönemi bitiminden bir ay sonra yapılması şartı bulunuyordu.

Merkez Bankası olağanüstü genel kurul kararının 3 şubat olması nedeniyle yönetmelik değiştirilerek, ilgili şart 2 aya çıkarıldı.