ANKARA (DÜNYA)

Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Genel kurul gündemi gereği, ihtiyat akçesi ve 2021 kesinleşmemiş bilançosundan hissedarlara kar payı aktarılması kararı alındı.

Banka’dan yapılan açıklamada, 45 milyar TL kar payı avansı ve 4,3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtım kararı alındığı belirtildi.

Merkez Bankası’nın banka ve bireysel hisselerinin hisse yapısı gereği bu dağıtımdan aldıkları paylar çok küçük miktarlarda oluşuyor. Dolayısıyla 49,3 milyar TL’lik payın hemen hemen tamamı Hazine’ye verilecek.