Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 6,1 oranında artışla 223,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 2,8 oranında artışla 606,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2015 yıl sonunda -379,7 milyar dolar iken 2016 Ekim sonunda -383,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada şu bilgiler verildi: “Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2015 yıl sonuna göre yüzde 7,2 oranında artışla 118,4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 4,1 oranında artışla 65,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2015 yıl sonuna göre yüzde 15,7 oranında artışla 26,9 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2016 Ekim sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2015 yıl sonuna göre yüzde 2,4 oranında azalışla 144,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

2016 Ekim sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2015 yıl sonuna göre 9,9 milyar dolar artış göstermiştir. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2015 yıl sonuna göre yüzde 2,5 oranında artışla 41,2 milyar ABD doları olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 6,3 oranında artışla 33,8 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 9,9 artışla 38,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2015 yıl sonuna göre 10,1 milyar ABD doları artış göstermiştir. 2016 Ekim sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası’ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2015 yıl sonuna göre yüzde 33,1 oranında azalışla 0,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2015 yıl sonuna göre yüzde 3,0 oranında azalışla 31,6 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı ise yüzde 43,2 oranında artışla 13,8 milyar ABD doları olmuştur.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3,6 oranında azalışla 89,6 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 9,3 oranında artışla 107,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.”