Türkiye Cumhuriyet (TCMB), 2022 yılı Ağustos ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Varlık ve Yükümlülükleri verilerini paylaştı. Ağustos 2022 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Temmuz 2022 verilerine göre varlıklar 260 milyon azalırken, yükümlülükler 2 milyar 277 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise 89 milyar 128 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Temmuz 2022 dönemine göre 2 milyar 17 milyon dolar azaldı.
Ağustos 2022 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 970 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 446 milyon dolar ve 259 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 260 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 4 milyar 330 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 1 milyar 60 milyon dolar ve 993 milyon dolar artmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2 milyar 277 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ağustos 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Temmuz 2022 dönemine göre 1 milyar 622 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 2 milyar 707 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 733 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 1 milyar 321 milyon dolar arttı.

Ağustos 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 151 milyar 540 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 82 milyar 561 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net döviz pozisyonu Fazlası ise 68 milyar 978 milyon dolar olarak gerçekleşerek Temmuz 2022 dönemine göre 371 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde.