Hüseyin GÖKÇE

Kamu kuruluşlarının mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini öngören Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, organize para piyasalarına borç verme işlemini yapabilecek genel bütçe dışındaki kamu kurumlar sınırlandırıldı. Sadece TMSF, DASK ve İşsizlik Sigortası Fonu bu piyasalarda borç verebilecek. Ancak daha önce sadece kamu bankaları aracılığıyla yapılabilen bu işlem artık yurt içindeki tüm bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.
Yönetmelikte, Organize para piyasaları , “Takasbank bünyesinde faaliyet gösteren para piyasaları ve /veya Bakanlık tarafından belirlenecek Türkiye’de kurulu diğer organize para piyasaları” olarak tanımlanıyor.

Başka bir kaynakta, ise organize para piyasası, piyasayı işleten bir kurumun olması şeklinde tanımlanırken, devlet iç borçlanma senetleri piyasası, TCMB repo ve ters repo işlemleri piyasası, İMKB tahvil ve bono piyasası, borsa para piyasası olarak tanımlanıyor.

Buna göre yönetmeliğin, genel bütçe dışındaki kurumların kaynaklarını nasıl değerlendireceğini gösteren 5’inci maddenin 2’nci fıkrasının ç bendi yürürlükten kaldırıldı. Yürürlükten kaldırılan bent, kurumların paralarını kamu bankalarında değerlendirirken organize para piyasalarına TL cinsi borç verme işlemi de yapabileceklerini öngörüyordu.

Bununla birlikte aynı maddeye yeni bir fıkra eklenerek, TMSF, DASK ve İşsizlik Sigortası Fonu’nun organize para piyasalarına yurt içindeki yerleşik tüm bankalar ve SPK gereğince faaliyet gösteren aracı kurumlar aracılığıyla borç verme işlemi yapabileceği hükme bağlandı.