Güney Kore menşeli “protez dişlerin bağlantı parçaları” ithalatında dampinge karşı önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Güney Kore menşeli “protez dişlerin bağlantı parçaları” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması sonucu alınan kararın uygulanmasına ilişkin hükümler düzenlendi.

Buna göre, yürütülen soruşturma sonucu, Güney Kore menşeli protez dişlerin bağlantı parçalarının ithalatında damping uygulandığı ve bunun yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edildi.

Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla protez dişlerin bağlantı parçalarının Türkiye’ye ithalatında listedeki firmalara CIF bedelinin yüzde 10’u ile 25’i arasında değişen oranlarda dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

Gümrük idareleri, söz konusu ürünü, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, tebliğde belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemleri tahsil edecek.