Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santralleri 3 (YEKA RES-3) yarışmalarında başlangıç alım tavan fiyatında güncellemeye gidildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın konuya ilişkin düzeltme ilanı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, daha önce kilovatsaat başına 45 kuruş olarak belirlenen elektrik enerjisi başlangıç alım tavan fiyatı her bir yarışma için kilovatsaat başına 95 kuruşa yükseltildi.

Yarışmanın kazanılması halinde sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 gün öncesine kadar kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için gerekli teminat mektubu tutarı da 1 milyon liradan 2 milyon liraya yükseltildi.

Öte yandan, elektrik enerjisi alım süresi de bağlantı kapasitesinin her bir megavat değeri için RES’in ilk kabul tarihinden itibaren üretilen ilk 35 gigavatsaat elektrik enerjisinin iletim veya dağıtım sistemine verildiği süreyi veya ilgili kanun maddesi kapsamındaki serbest piyasaya satış hakkının kullanılması durumunda sözleşme imza tarihini takip eden 66’ncı ayın bitiminden itibaren ilk 35 gigavatsaat miktarındaki elektrik enerjisinin iletim veya dağıtım sistemine verildiği süreyi kapsayacak şekilde düzenlendi.