Hüseyin GÖKÇE

Ticaret Bakanlığı, son dönemlerde kullanımı oldukça artan robot ve akıllı süpürgeleri de ithalatta gözetim kapsamına alarak, gümrük vergisine esas referans fiyat belirledi.

Resmi Gazete’de yayınlanan 2013/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğe göre, 8508.11.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) gerilimi 110 Volt veya daha fazla olan robot/akıllı süpürgeler için referans fiyat 200 dolar olarak belirlendi. Aynı şekilde , 8508.11.00.00.19 GTİP’li robot/akıllı süpürgeler için de referans fiyat 200 dolar olurken, bu kategorideki robot ve akıllı süpürgeler hariç diğer ürünlerin 70 dolar olan referans fiyatı ise değişmedi.

İthalatta gözetim uygulanması kapsamında yer alan ürünlerin gümrük vergisi, belirlenen referans fiyat üzerinden hesaplanıyor. Ürünün ithalat fiyatı ne olursa olsun, vergileme referans fiyat üzerinden yapılıyor.