ABD’nin Türkiye’yi de kapsayan çelik ithalatına vergi kararının, ticaret dengesizliği gerekçesiyle uyuşmadığı görülüyor. Nitekim, Trump yönetimi ilk beş sıradaki Kanada, AB, Güney Kore, Meksika ve Brezilya gibi ülkeleri dışarıda tutarken, Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya ile birlikte Türkiye’yi de vergi uygulanacak ülkeler listesine dahil etmesi dikkat çekici…

Türkiye, demir-çelik ana sanayiinde 1. 1 milyar dolarlık ihracatı ile ABD pazarında 6’ıncı sırada bulunuyor ve 1 milyar dolar civarında fazla veriyor. Ancak, diğer yandan Türkiye’nin hurda tedarikinde de ilk sırayı ABD alıyor. 2017 yılında bu ülkeden 1 milyar 125 milyon dolarlık hurda ithalatı gerçekleştirdi. Dolayısıyla demir-çelik sektörünün toplam hacmine bakıldığında, 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracata karşılık, Türkiye’nin bu ülkeden ithalatı 1 milyar 158 milyon dolar düzeyinde. Nihai olarak ise 2017 yılı itibarıyla Türkiye toplam dengede 57 milyon dolar açık verdi.

Diğer yandan büyük fotoğraf ise, son yıllardaki göreli iyileşmeye rağmen Türkiye’nin ABD ile ticaretinde hala önemli miktarda açık verdiğini gösteriyor. Açık 2011 yılında 11.5 milyar dolarla rekor seviyeyi görmüştü. Bu tarihten itibaren, ABD’nin ihracatının azalması ve Türkiye’nin ihracatının artması paralelinde dış açık da daralmaya başladı ve 2017’de 3.3 milyar dolara geriledi. İki ülke arasındaki ticaret gelişim seyrinin son beş yıldaki oranlarla devam etmesi halinde, iki ülke arasındaki ticaret 2021’de dengeye ulaşabilecek.