Rekabet Kurulu; Duru Bulgur’a, Konya ve Karaman bölgelerindeki perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği gerekçesiyle 4,4 milyon lira idari para cezası vermişti.

Duru Bulgur da dün yaptığı açıklamada “yeni bir delil bulunmamasına rağmen, 2018 yılında yapılan ön araştırma sonucunun tam tersi bir karar verildiğini” savunmuş ve karara itiraz edeceğini bildirmişti.

Rekabet Kurumu’ndan bugün yapılan açıklamada ise Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin kararına işaret edilerek, önaraştırma döneminde elde edilen deliller ve 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin yeni bulgular çerçevesinde karar alındığı vurgulandı.

Rekabet Kurumu’ndan konuyla ilgili açıklama şöyle:

Rekabet Kurumunun internet sitesinde de duyurulduğu üzere, Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş. (DURU BULGUR)’nin Konya ve Karaman bölgelerinde yer alan perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği iddiasını konu alan soruşturma, Rekabet Kurulunun 17.02.2022 tarihli toplantısında alınan 22-09/130-50 sayılı karar ile sonuçlanmıştır. Bu karar çerçevesinde, DURU BULGUR’un 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun)’un 4. maddesini ihlal ettiğine ve anılan teşebbüse idari para cezası uygulanmasına hükmedilmiştir.

Söz konusu soruşturma, 2018 yılında DURU BULGUR hakkında aynı iddialara ilişkin olarak yapılan önaraştırma sonucunda alınan 08.03.2018 tarihli ve 18-07/112-59 sayılı Rekabet Kurulu kararının Ankara 13. İdare Mahkemesinin 17.09.2020 tarihli kararı ile iptal edilmesi sonrasında, Mahkeme kararının gereğini yerine getirmek üzere açılmıştır.

2018 yılındaki önaraştırma sonucunda Rekabet Kurulu, elde edilen deliller ışığında DURU BULGUR’un perakendecilerin raf fiyatlarına müdahalesi olduğu tespitini yapmıştır. Rekabet Kurulu tarafından söz konusu müdahale ile ilgili olarak DURU BULGUR’a 4054 sayılı Kanun’un 9 (3). maddesi uyarınca yeniden satış fiyatının tespit edilmesi olarak değerlendirilebilecek uygulamalarına son vermesi gerektiği yönünde görüş bildirilmesine karar verilmiştir. Dolayısıyla ilgili Rekabet Kurulu kararında, DURU BULGUR’un herhangi bir rekabeti ihlal içinde olmadığı anlamına gelecek bir sonuca ulaşılmamıştır.

Ankara 13. İdare Mahkemesi ise önaraştırma sonucunda elde edilen delillerin DURU BULGUR’un eylemlerinin 4054 sayılı Kanunda belirlenen bir ihlal kapsamında olduğuna işaret ettiğini belirterek, araştırmanın genişletilmesi suretiyle elde edilecek bilgi, belge ve delillerin değerlendirilmesini teminen DURU BULGUR hakkında soruşturma açılması gerektiğine hükmetmiştir.

Mahkeme kararına istinaden açılan soruşturma kapsamında, mahkeme kararında işaret edilen hususlar da göz önünde bulundurularak hem önaraştırma döneminde elde edilen deliller hem de soruşturma safhasında yapılan yerinde incelemelerde elde edilen 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin yeni bulgular, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş ve DURU BULGUR’un yeniden satış fiyatının belirlenmesi niteliğindeki eylemlerinin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlali niteliğinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.