Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörünü ve bu alandaki teknoloji yatırımlarını yakından takip eden Sanko Enerji Grubu, edindiği bilgi birikimini yurt dışı pazarlarda da kullanabilmek amacıyla IFC ile bir anlaşma imzaladı.

Sanko Enerji Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında her iki taraf da yurt dışındaki yenilenebilir enerji ve yeni teknoloji yatırımları için proje keşfi, inceleme ve finansman olanaklarını değerlendirebilecek.

Ülkelerin, iklim değişikliğini hafifletmelerine ve uyum sağlamalarına yardımcı olmak üzere özel sektörün yenilikçiliğini ortaya koyması için çalışan Dünya Bankası Grubu’nun bir üyesi olan IFC ve tamamı yenilenebilir enerji santrallerinden oluşan bir portföye sahip olan Sanko Enerji Grubu arasında imzalanan bu anlaşma ile birlikte karbon emisyonunun azaltılmasına yardımcı olacak projeler bulunması hedefleniyor.

Anlaşma, gelişmekte olan ülkelerde özel sektöre odaklanan en büyük küresel kalkınma kurumu olan IFC ve ülke genelinde yaklaşık 1.000 MW’lık kurulu güce sahip olan Sanko Enerji Grubu’nun yenilenebilir enerjiye odaklı stratejik bakış açılarıyla güçlerini birleştirmelerinin ilk adımı olacak.