SSB Başkanı Demir, başkanlığın Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgileri paylaştı. Araştırılan konuların geleceğe yönelik nelere yol açacağını şimdiden görüp kolları sıvamanın zamanı geldiğini dile getiren SSB Başkanı Demir, “Ürüne giden yolda bir kısım konularda mevcut teknolojileri yakalamak, bulunduğumuz ortamda ülkemize uygulanan çeşitli kısıtlar, gizli ve açık ambargolar neticesinde bize verilme imkanı olmayan ürünleri ikame etmek veya verilse bile stratejik ve teknolojik bağımsızlığını sağlamak üzere bu konuda çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz. Belirli oranda yerlilik konuşurken veya ülkemizin bağımsız savunma sanayiine sahip olmasını, yurt dışı bağımlılığının azalmasını hedeflerken şunu da özellikle vurgulamak istiyorum; artık Türkiye’nin belirli alanlarda en iyi olmaya soyunması gerekiyor. Bu bir mecburiyet” ifadelerini kullandı.

ORTAK AKILLA AR-GE ÇALIŞMASI

Savunma Sanayii Başkanlığının Ar-Ge alanında 4.1 milyar lira değerinde proje çalışmasını başlattığını açıklayan Demir, Ar-Ge çalışmalarını Türkiye’nin ortak aklını kullanarak yapmak istediklerini vurgulayarak, “Ülkemizde Ar-Ge’ye verilen önem ve ayrılan kaynak giderek artmakta. Bu da son yıllarda memnuniyetle gördüğümüz bir husus. SASAD tarafından yayımlanan Savunma ve Havacılık Sanayii Performans Raporunda yer alan Ar-Ge verilerine baktığımızda, savunma sanayii sektöründe, 2020 yılında 325 milyon doları öz kaynaklardan olmak üzere Ar-Ge alanında toplam 1 milyar 240 milyon harcandığını görüyoruz.

Bu rakam toplam sektör cirosunun yaklaşık yüzde 14’üne tekabül etmektedir. Bu oran, sektörümüzün özgün ürün ve teknoloji geliştirmeye verdiği katkının bir göstergesi niteliğindedir. Başkanlık olarak da Ar-Ge alanında 4.1 milyar TL değerinde proje çalışmasını başlattık ve son 5 yılda 1.2 milyar lira değerinde proje gerçekleştirdik. Son SSİK Toplantımızda açıklamada görüldüğü gibi kritik ve ileri teknolojilerin geliştirilmesinde Ar-Ge’nin önemine dikkat çekilmiş, savunma sanayiinde yurt dışından alınan her türlü teknolojinin ülkemizde geliştirilmesinin tam bağımsız savunma sanayii için mutlak gereklilik olduğu, sektörün bu alanda yaptığı çalışmalara desteğin süreceği de vurgulanmıştır. Bu çalışmalarımızı Türkiye’nin ortak aklını kullanarak yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.