Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ) ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi’ne (TCDD) ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri; bugün itibarıyla 4 ay içinde başvurulması halinde ve açılmış davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek feragat edilmesi ve ek sözleşme düzenlenmesi şartıyla 49 yıla kadar uzatılacak.

Ek sözleşmelerde süre uzatımı, ek sözleşme bedeli ve ödeme koşulları ile ilgili hususlar dışında özelleştirme sözleşmesini değiştirecek herhangi bir hükme yer verilemeyecek. Ek sözleşme ile uzatılan süre yatırım sürelerine eklenemeyecek.

Yasa ile ayrıca, üretici ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunmaları halinde uygulanan para cezası alt sınırı 50,000 TL’den 100,000 TL’ye, üst sınırı ise 500,000 TL’den 2 milyon TL’ye çıkarıldı.