Süs bitkileri üreticileri, girdi maliyetlerinde düşüş ve üretim artışı için sektörde KDV oranın yüzde 8’e düşürülmesi talebinde bulundu.

COVID-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile süs bitkilerinde KDV geçici olarak yüzde 8’e indirilmişti. Bu düzenleme 30 Eylül 2021 tarihinde sona ermiş, KDV’nin yeniden yüzde 18 olarak uygulanmasına başlanmıştı.

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, süs bitkileri sektörünün bitkisel üretim içinde önemli bir yere sahip olduğunu ve yüksek katma değer ürettiğini söyledi.

Türkiye’de yaklaşık 54 bin dekar alanda süs bitkisi üretimi yapıldığına işaret eden Akcan, sektörün dış ticaret hacminin 2021’de yaklaşık 170 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, 72 milyon dolarlık dış ticaret fazlasıyla ihracatçı bir sektör olduğunu kaydetti.

Akcan, süs bitkileri alanında kadın istihdamının fazlalığına da dikkati çekerek, “İstihdama katkımız yaklaşık olarak, doğrudan 100 bin, dolaylı 500 bin kişidir. Süs bitkileri peyzaj, inşaat, tohumculuk, nakliye, plastik gibi pek çok sektörü de destekler konumdadır.” diye konuştu.

“Sektöre KDV’de negatif ayrımcılık yapılıyor”

Yeşil Mutabakat eylem planlarında yer alan çevre kirliliği ile savaş ve karbon emisyonunun azaltılması için süs bitkileri sektörüne ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Akcan, şu değerlendirmede bulundu: “Tam da bu noktada sektörün gıda kadar önemli olduğunu üretimi ve ihracatı artırmak için KDV indirimi başta olmak üzere desteklemeye ihtiyacı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Tohum, fide, fidan gibi süs bitkileri de aynı zamanda çoğaltım materyali olarak değerlendirilmiş ve mevzuatı Tohumculuk Kanunu ile düzenlenmiştir. Bununla birlikte Tohumculuk Kanunu kapsamında yer alan tüm çoğaltım materyallerinde (tohum, fide, fidan) KDV oranları yüzde 1 ile yüzde 8 arasında değişirken, süs bitkilerinde KDV yüzde 18’dir. Burada sektöre negatif bir ayrımcılık yapılmaktadır. KDV’nin sadeleştirilmesi yönünde yapılan çalışmalarda süs bitkileri sektörünün de yeniden değerlendirilmesini bekliyoruz. Süs bitkileri sektöründe KDV oranının yüzde 8’e düşmesi girdi maliyetlerinde düşüş sağlayacak ve üretimi artıracaktır. İç pazarın hareketlenmesiyle nitelikli katma değerli ürün ihracatının da önü açılacaktır. Üretimi artırmak için öncelikli beklentimiz KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesi.”

KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesiyle üretim artacağı için hem sektör içindeki hem de bağlı sektörlerde istihdamın da artacağını belirten Akcan, tohumculuk sektörünün üretim kolları ile ürün grupları arasındaki haksız rekabetin önlenmesinin de sağlanacağını ifade etti.