Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrolüne tabi bazı ürünlerin girişinde yetkili gümrük idarelerinin belirlenmesine ilişkin tebliğde değişikliğe gidildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin (eşya beraberinde gelen ahşap ambalaj malzemeleri hariç) Türkiye gümrük bölgesine girişine yetkili gümrük idarelerine Rize Gümrük Müdürlüğü eklendi.

Çanakkale, Kars ve Rize Gümrük Müdürlükleri ise zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin girişine yetkili gümrük idareleri listesine dahil edildi. Tebliğe göre Kars Gümrük Müdürlüğü, Demir İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, demiryolu ile gelen zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili olarak belirlenen işlemleri gerçekleştirmeye yetkili olacak.

Serbest dolaşıma giriş rejimi, dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimine tabi tutulmak istenen gıda, gıda ve yem sanayisinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatında, gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrollerin yapılacağı il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlükleri listesine de Kars ile Zonguldak Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri eklendi.