Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 335,000 ton buğday alımı için açtığı ihalede teklifleri aldı.

Ticaret kaynakları, en düşük teklifin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 347 dolar olduğunun tahmin edildiğini söylediler.

Söz konusu teklifin İskenderun limanı teslimatlı 25 bin ton için Altın Ateş tarafından verildiği tahmin ediliyor.