Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 345,000 ton yemlik arpa için açtığı ihalede teklifleri aldı.

Ticaret kaynakları, en düşük teklifin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 324.65 dolar olduğunun tahmin edildiğini söylediler.

Kaynaklar, TMO’nun henüz nihai alım için karar vermediğini söylediler. TMO ihalelerde genelde birkaç tur pazarlık sonunda fiyatı düşürmeye çalışıyor.

Kaynaklar en düşük teklifin en az 25,000 ton için AP Grain tarafından Bandırma limanına teslimat için verildiğini ifade ettiler.