TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyon muhasebesine ilişkin bir açıklama yaprı.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, “Enflasyon muhasebesi firmalarımız için zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. İş dünyası olarak bu konuda gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Enflasyon muhasebesi nedir?

Enflasyon muhasebesi, parasal olmayan değerlerin, enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayısı ile çarpılması sonucunda, finansal tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanması olarak tanımlanıyor.

Vergi usul kanuna göre, son 3 yılda Yurt İçi ÜFE endeksinde toplamda yüzde 100 artış olursa, içinde bulunulan yılda da yüzde 10’nu aşan bir artış varsa, enflasyon muhasebesi uygulanması gerekiyor.

Aktifte yer alan düzeltmeye tabi parasal olmayan kalemler ise şu şekilde:

■ Mali duran varlıklar ve menkul kıymetler
■ Maddi duran varlıklar
■ Özel tükenmeye tabi varlıklar
■ Stoklar, ilk madde ve malzeme, ticari mallar
■ Verilen avanslar, depozito ve teminatlar
■ Reel olmayan finansman maliyetleri
■ Birikmiş amortismanlar
■ Maddi olmayan duran varlıklar, haklar ve şerefiyeler Pasifte yer alan düzeltmeye tabi parasal olmayan kalemler:
■ Özsermaye kalemleri
■ Borçlar
■ Düzeltilmiş kâr/zarar
■ Pasifte yer alan fonlar
■ Karşılıklar