Danıştay 6. Daire’nin Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Kavacık köyünde 715 dönüm araziye kurulmak istenen karma organize sanayi bölgesi (OSB) için yapılan plan değişikliğinin oybirliğiyle yürütmesini durdurmasının ardından, Edirne İdare Mahkemesi de oybirliğiyle yapılan işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Danıştay’ın “tarım toprağına sanayi kurulamaz” gerekçesiyle durdurduğu plan değişikliğine karşı Edirne İdare Mahkemesi de, “OSB yapılacak alanın çevresi tarım toprağı ve yerleşim alanı. Trakya’da 15 OSB var, onlar henüz dolmadı” gibi gerekçelerle yapılan işlemin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

YER SEÇİMİ YANLIŞ

Danıştay’ın, pandemide gıda güvenliğinin öneminin daha da iyi anlaşıldığı dolayısıyla tarım toprağına sanayi kurulamayacağına dikkat çektiği yürütmeyi durdurma kararından sonra gelen Edirne İdare Mahkemesi kararı, davayı açan köylülerde büyük sevinç yarattı. Taraflara geçen hafta tebliğ edilen, 30 Aralık 2021 tarihli mahkeme kararıyla, ‘OSB yer seçimi işlemi’ iptal edildi. Mahkeme kararında, daha önceki iki bilirkişi raporuna atıf yapılarak, OSB yapılması düşünülen alanın etrafında yerleşim yerleri, sulama göletleri, tarım alanları, orman alanları, mera alanları ve bunlardan elde edilecek tarımsal ürünler bulunduğu, bu bölgeye karma organize sanayi bölgesi yapılması durumunda belirtilen unsurların zarar göreceği vurgulandı. Yine bilirkişi raporundaki “Trakya bölgesinde 15 adet OSB, karma OSB bulunduğu, doluluk oranının yüzde 35-86 arasında değiştiği, mevcut OSB’lerin amaca uygun şekilde kullanılabileceği” tespitleri anımsatıldı.

TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASINDA EMSAL

Köylüler adına davayı açan Hasan Orman, Fehmi Yelken ve Sami Yaygaran hukuksuzluğun üç ayrı mahkeme ve üç ayrı bilirkişi raporuyla ortaya çıktığını belirterek, şu açıklamayı yaptılar: “200 dönümlük DSİ ormanını içeren kadim köy otlakiyemiz olan ve karma OSB yönetimince Hazine’den çok ucuza satın alınan iki ayrı Hazine arazimiz Kavacık köyüne derhal geri verilmelidir. Çünkü OSB kurmak üzere alınan Hazine arazilerinde başka bir tasarrufta bulunulamaz. Bizlerin itirazlarına çalılık burası, deyip değersizleştirmek isteyenlere Edirne İdare Mahkemesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay 6. Dairesi’nce gerekçeli yargısal kararlar ile gereken hukuk dersleri ayrıntılı olarak defalarca verilmiştir. Bu ülkenin yurttaşları ve Kavacık halkı olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı, Uzunköprü Karma OSB Yönetimi’ni ve Edirne Valiliği’ni, Edirne İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda, projeyi 30 gün içinde iptal etmeye çağırıyoruz. Tarım topraklarını, gıdayı korumayı, köyde yaşamı lafta değil özde yaşatmaya ve savunmaya Kavacık köylüleri olarak sonuna kadar devam edeceğiz.”

Davanın avukatı Bülent Kaçar, Danıştay 6. Daire gibi Edirne İdare Mahkemesi kararının da sadece Trakya için değil tüm ülkenin tarım topraklarının, orman ve meralarının halkın gıda güvenliği başta olmak üzere sağlıklı bir çevrede yaşam hakkının korunması gerektiği noktasında emsal oluşturduğuna dikkat çekti.