Türk Eximbank tarafından yabancı ülkelere yönelik nakdi ve gayrinakdi resmi destekli ihracat kredileri ile 2 yıl ve daha uzun vadeli sigorta işlemlerine ilişkin 2018 Yılı Programı’nda belirlenen ülke limitleri listesi onaylandı.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, listede 0-2. Grup OECD ülkeleri için maksimum ülke limiti 1 milyar dolar, grup limiti 2 milyar dolar, 3. Grup OECD ülkeleri için maksimum ülke limiti 750 milyon dolar, grup limiti 2 milyar dolar, 4. Grup OECD ülkeleri için maksimum ülke limiti 500 milyon dolar, grup limiti 2 milyar dolar, 5. Grup OECD ülkeleri için maksimum ülke limiti 450 milyon dolar, grup limiti 2 milyar dolar, 6. Grup OECD ülkeleri maksimum ülke limiti 400 milyon dolar, grup limiti 1 milyar 750 milyon dolar ve 7. Grup OECD ülkeleri için maksimum ülke limiti 350 milyon dolar, grup limiti 1 milyar 500 milyon dolar olarak belirlendi. Böylece, grup limiti toplamı 11 milyar 250 milyon dolar oldu.

Bir ülkede ve grupta alınabilecek maksimum risk tutarları aşılmayacak şekilde yeni nakdi ve gayrinakdi kredi ile sigorta tahsisi yapılabilecek. Bir ülkenin grubunun değişmesi durumunda yeni gruba denk gelen ülke ve grup limitleri dikkate alınacak.

Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Kuzey Kore kapsam dışında tutulurken, OECD internet sitesinde yayımlanan Ülke Risk Sınıflandırması’na göre belirli bir risk sınıflamasına tabi tutulmamış ülkelerden yüksek gelirli OECD ülkeleri, diğer yüksek gelirli Avro Bölgesi ülkeleri ile avro kullanan mikro devletler 0. grup, diğerleri ise 7. grup ülke limiti kapsamında değerlendirilecek.

Bölgesel ve çok uluslu kalkınma bankaları, birden fazla ülkede bağlı ortaklık ya da iştirak bankası bulunan banka grupları ya da holdingler ile diğer ihracat kredi kuruluşlarına açılacak krediler, söz konusu limitlerden bağımsız olacak. Bu kuruluşlara açılacak kredilerin toplam limitinin ise 1,5 milyar doları aşmayacağı öngörüldü.