Türkiye, e-ihracatta dünya devleriyle rekabet etmek için bazı adımlar atmaya hazırlanıyor

Bu kapsamda yurt dışında lojistik merkezler kurularak, oralardan hızla ürün teslimatı yapılacak. Tedarik üsleri, iade maliyetlerinin azalmasını da sağlayarak, e-ihracatın artmasında rol oynayacak.

Yurt dışında söz konusu merkezlerin yer alması için serbest bölgeler kurulurken, Çin’de yer alan Şangay Serbest Bölgesi ve Dubai’de bulunan Jebel Ali ve Ajman serbest bölgeleri, örnek merkezler olarak incelemeye alındı.

Bu bölgelerde, sınır ötesi e-ticarete vergi avantajları, gümrük denetim süreçleri, firma kurma, yabancı firmalara esnek mevzuat, sermayenin ve karın tamamının yatırımcının ülkesine geri gönderilebilmesi gibi önemli kolaylıklar sağlanıyor.

e-ticaret yapmak isteyen firmaların da benzer serbest bölgelerde yer alması için destek modelleri geliştirilecek. Hızlı teslimat yollarının geliştirilmesi için diğer ülkelerdeki taşımacılık firmalarıyla iş birliği kurulacak. Türkiye için potansiyel taşıyan ülkelerin posta idareleriyle PTT arasında iş birliği yapılması için protokoller imzalanacak. Bu iş birlikleriyle e-ihracatçılar lehine daha kolay ve düşük maliyetle hizmet verilmesi sağlanacak.

PTT öncülüğünde gerçekleştirilecek iş birliklerinin, sektördeki diğer oyuncular için de yol gösterici olması bekleniyor.

Tercüme desteği verilecek

e-ticaretin henüz gelişmediği veya küreselleşmediği pazarlara gidilerek, bu pazarlarda şimdiden söz sahibi olunması için adım atılacak.

Türkiye’nin ihracata dönük aktif bir pazar yeri platformuna sahip olması sağlanacak. Küresel oyuncularla rekabet edecek uluslararası e-ihracat platformlarının kurulması ve işletilmesi için destek mekanizmaları geliştirilecek. Küresel kabul görmüş e-ticaret platformları incelenerek, başarılarındaki temel etkenler, altyapısı, lojistik çözümleri, müşteri güvenini sağlama ve ödeme yapısı gibi unsurlar analiz edilecek. Bu analiz sonuçlarına göre de yerli e-ihracat platformunun desteklenmesi sağlanacak.

Farklı ülkelerle ikili iş birliği çerçevesinde ortak e-ihracat platformlarının kurulması ve işletilmesi de teşvik edilecek.

İhracatçılara, e-ticaret platformlarını daha etkin kullanması için nitelikli personel, eğitim, tercüme, ürün stoklama ve teslimat gibi konularda da destek verilecek.

Türkiye’nin e-ihracat alanında öne çıkması için ülkede yerleşik ödeme hizmeti sağlayıcılarının, uluslararası alanda tanınırlığı sağlanacak. Bu firmaların yurt dışındaki bilinirliğinin sağlanması için tanıtım destekleri verilecek.

Uluslararası destek ofisleri kurulacak

Firmaların, ihracat yaptıkları pazarlardaki yasal düzenlemeler, ödeme yöntemleri, lojistik firmalar gibi konularda bilgi alması için bir web sitesi oluşturulacak. Siteye, öncelikli olarak Azerbaycan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Afrika gibi ülkelere ilişkin veriler yüklenecek. Site sayesinde, çok sayıdaki ülkeye küçük miktarlarda ihracat yapan küçük firmalar, bu pazarlara dönük bilgiye sahip olabilecek. Sitede, tüketici ihtiyaçlarına yönelik bilgiler de yer alacak. Bu kapsamda, helal ürünler başta olmak üzere dünya pazarlarına açılması istenen yerel ve organik ürünlere de yer verilecek.

e-İhracatçılara hizmet verecek uluslararası destek ofisleri kurulacak. Bu ofislerde firmalara, pazarlama, ürün envanter yönetimi, dil, satış öncesi ve sonrası hizmetler, dikkat edilmesi gerekenler gibi konularda bilgi sağlanacak. Firmalar, ürün kataloglarının oluşturulması, müşteri hizmetleri sistemi kurulması, web sayfalarındaki ürün bilgilerinin yabancı dillerde yer alması gibi konularda hizmet alacak.

Firmaların, ilk aşamada ürünlerini satabileceği lojistik sistemlerini oturtmuş uluslararası e-ticaret siteleri belirlenecek. Bu siteler ile yapılacak müzakereler yoluyla e-ihracatçıların üyelik maliyetleri düşürülecek.