Hüseyin GÖKÇE

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda değişiklik yapılarak, TURQUALITY programlarındaki destek unsurları dövizden TL’ye dönüştürüldü. Düzenlemede bir başka önemli değişiklik ise lokanta ve kafelerin kapsım dışı bırakılmasıyla yapıldı.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar’da değişiklik yapılarak, daha önce döviz cinsinden yapılan desteklerin artık TL olarak yapılması hükme bağlandı. Benzer yönde iki düzenleme de önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yurt dışı lojistik desteği ile yurt dışı hizmet ihracatı destekleri de aynı şekilde dövizden TL’ye dönmüştü.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, işbirliği kuruluşlarının alanında yer alan hizmet sektörlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtımı amacıyla proje karşılığında tanıtım, reklam, pazarlama harcamalarına 1.2 milyon lira ile 6 milyon lira arasında destek verilecek. En yüksek destek 6 milyon lira ile TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden birliklere verilecek ve destek oranı yüzde 80 olacak. Bunların dışında kalan birliklere projenin yüzde 80’i oranında 3 milyon lira, diğer işbirliği kuruluşlarına ise projenin yüzde 50’si oranında 1.2 milyon liraya kadar destek sağlanabilecek.

Birden fazla birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler, birlik başına 3 milyon lira destekten yararlanabilecek. Bu destek daha önce 500 bin dolar ve 250 bin dolar olarak uygulanıyordu.

220 milyon liralık destek 180 milyona düştü

Destek para biriminin dövizden TL’ye çevrilmesiyle birlikte fiili olarak verilen destek miktarının üst sınırı da düşürülmüş oldu. TURQUALITY stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin yapacakları harcamalar ve danışmanlık giderlerini karşılamak için yıllık 180 milyon liraya kadar destek alabilecekler. Bu destek miktarı daha önce 15 milyon dolar (220 milyon lira) düzeyindeydi.

Lokanta ve kafe destek dışı bırakıldı

TURQUALITY kapsamında desteklenecek yurt dışı birimlerde de bu düzenlemeyle birlikte önemli bir değişiklik yapılarak, lokanta ve kafeler destek kapsamı dışında bırakıldı. Bu kategoride artık yurt dışında açılan; mağaza, ofis, depo ve ön tanı merkezleri desteklerden yararlanabilecek. Ancak önceki uygulama kapsamında destek için başvurmuş lokanta ve kafeler için 6 ay süreyle destek unsurlarından yararlanılabilecek.

Şirket satılırsa yeni sahibi marka desteğinden yararlanmaya devam edebilecek

Program desteğinden yararlanmış bir şirketin çoğunluk hissesi satılırsa şirketin yeni sahibi iki ay içinde hedef pazarlarda markalaşmaya yönelik faaliyetlerini sürdüreceğini taahhüt eder. Bakanlığın aksi yöndeki tespiti veya taahhütnamenin süresi içinde verilmemesi halinde ise ilgili marka destek kapsamından çıkarılacak.