İhracatçılar uluslararası pazarlarda rekabetçiliğini Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Destekleri (UR-GE), pazara giriş, tasarım ve marka destekleriyle geliştirmeye devam ederken, UR-GE destekleri için geçen yıl 192 aktif proje kapsamında 90 iş birliği kuruluşuna toplam 34 milyon liralık kaynak sağlandı.

Ticaret Bakanlığınca şirketlere uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik, ihracata hazırlık, kapasite oluşturmaya yönelik UR-GE ve pazara giriş destekleri ile yüksek katma değer geliştirilmesine yönelik tasarım ve marka destekleri veriliyor.

Başta KOBİ’lerin uluslararası rekabetçiliğini artırmak ve bu yolla sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak üzere, firmaların sektör paydaşlarıyla kümelenme anlayışı çerçevesinde bir iş birliği kuruluşu vasıtasıyla 3 yıl süreyle yürütecekleri projelere UR-GE destekleri güç veriyor. Süre sonunda iş birliği kuruluşunun talebi üzerine proje süresi 2 yıl uzatılabiliyor.

Yurt dışına açılmak isteyen ancak rekabet gücünden emin olamayan şirketlere ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık ve tanıtım faaliyetlerinde 400 bin dolara kadar, alım heyeti faaliyetlerinde 100 bin dolara kadar, yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde 150 bin dolara kadar, bireysel danışmanlık faaliyetlerinde 50 bin dolara kadar destek veriliyor. Proje yönetiminde görev almak üzere istihdam edilen 2 kişi için de yüzde 75 istihdam desteği sağlanıyor. Ayrıca projeleri yürüten ve iş birliği kuruluşu olarak adlandırılan ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri gibi kuruluşların projeleri daha etkin yürütmeleri amacıyla istihdam edecekleri personele de destek veriliyor.

Dış pazarlara girişte sertifika maliyetleri de desteklenmeye devam ediyor. Bakanlık, ihracatçılar yeni pazarlara girerken ISO belgeleri, CE işareti, tarım analizleri, test analiz raporları, sağlık ve güvenlik sertifikaları, uluslararası diğer kalite ve çevre belgeleri için de yüzde 50 oranında firma başına yıllık 250 bin dolara kadar destek sağlıyor.

Yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla firmaların satın aldıkları sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile şirket satın alma ve birleşmelerinde ortaya çıkan yüksek hukuki ve mali danışmanlık giderlerinin yüzde 60’ı yıllık 200 bin dolara kadar destekleniyor.

Yüksek katma değer için tasarıma destek yağıyor

Ticaret Bakanlığınca tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin tanıtım faaliyetlerinde 300 bin dolara kadar, yurt dışı birim kurulum ve dekorasyonunda 100 bin dolara kadar, yurt dışı birim kiralarında 200 bin dolara kadar, patent, faydalı model, endüstriyel tasarımda 50 bin dolara kadar, tasarımcı veya modelist istihdamında 200 bin dolara kadar, danışmanlık maliyetlerinde 200 bin dolara kadar yüzde 50 destek sağlanıyor.

Türkiye’de tasarım kültürünün oluşturulmasına yönelik organizasyonlar ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama aşamalarına faaliyet başına 300 bin dolar destek veriliyor. Ayrıca tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık 60 tasarımcının yurt dışı eğitim ve yaşam giderleri destekleniyor.

Bunlarla birlikte şirketlerin tasarım ve ürün geliştirme projelerine destek veriliyor. Bir proje için sağlanan destek miktarı 1,4 milyon dolara kadar çıkabiliyor.