2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, uluslararası ticaret sisteminde kabul görecek alternatif para ve ödeme sistemleri geliştirilmesi amacıyla yürütülecek faaliyet ve projelerle bu alandaki hedeflere yer verildi.

AA muhabirinin programdan yaptığı derlemeye göre, ikili anlaşmalar yoluyla yerel para cinslerinden ticaret imkanları artırılacak. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Çin Merkez Bankası arasında yenilenen Para Takası Anlaşması kapsamında firmalara Çin yuanı reeskont kredisi kullandırılmasına benzer uygulamalar Türkiye ile finansal ve ticari ilişkileri yoğun olan ülkelere yayılacak.

Halen bazı ülkelerle karşılıklı olarak finansal piyasalarda yerel para cinsi işlemlere başlanması, yerel kredi kartlarının kabulü ve finansal işlemlerin yerel para cinsinden gerçekleştirilmesi, bankalararası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesini teminen hayata geçirilen önlemlerin diğer önde gelen ülkeler ile de geliştirilmesi için girişimde bulunulacak.

Ortak takas odaları kurulacak

Hedef ülke merkez bankalarıyla ödeme sistemlerinin uyumlu çalışması imkanları araştırılacak ve ticaretin güvenilirliğini güçlendirici ve hızlandırıcı önlemler alınacak. Bunun için hedef ülkelerle yapılan ticaretin güvenilirliğini ve hızını artırmaya yönelik olarak ödeme sistemleri alanında yapılabilecek çalışmalara ilişkin bilgi notu hazırlanarak, konu ile ilgili Ticaret Bakanlığı ile görüşülecek ve ortak takas odası kurulmasına yönelik çalışmalar takip edilecek.

Dijital merkez bankası parası

Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konulacak. Bu kapsamda Anlık Ödeme Sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik katman servislerinin geliştirilmesi amacıyla TR Karekod ile ödeme akışları hizmete geçirilerek; Merkez Bankası Sayısal Parası (MBSP) projesinin konumlanmasına yönelik karar alınacak.

Elektronik Çek ve Bono Sistemi kurulacak

Finansal kuruluşların düzenleme ve denetleme çerçevesi güçlendirilecek, etkin bir rekabet ortamı sağlanacak, işlem maliyetleri azaltılacak ve sağlıklı bilgiye erişimleri kolaylaştırılacak. Bu kapsamda finansal kuruluşların ana ortaklıklarını ve tüm iştiraklerini kapsayan mevcut konsolide denetim çerçevesinin etkinliği artırılacak.

Elektronik Çek ve Bono Sistemi’nin kurulması sağlanacak. Bunun için Elektronik Çek ve Bono Kanunu’nun yasalaşmasının ardından ikincil düzenlemelerin yürürlüğe konulacak.