Hüseyin GÖKÇE

2022 yılında kamu yatırımlarına ilişkin 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre kamunun yatırım için ayırdığı ödenek önceki yıla göre yüzde 33,2 oranında artarak 138 milyar 284 milyon liradan 184 milyar 306 milyon liraya yükseldi. Yatırım bütçesi en çok artan sektör yüzde 64,5 ile sağlık oldu ve ödenek 10 milyar 361 milyon liradan, 17 milyar 57 milyon liraya yükseldi. Buna karşılık bütçenin yaklaşık 3’te birini oluşturan ulaştırma yatırımlarına ayrılan ödenek ise yüzde 17,1 artırılarak 49 milyar 746 milyon liraya çıkarıldı.

DÜNYA’nın kamu yatırımları için ayrılan ödeneklerin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin sektörel bazda yaptığı karşılaştırmaya göre, toplam kamu yatırımları içindeki payı düşse de en büyük yatırım ödeneği yine ulaştırma haberleşme sektörlerine ayrıldı. Bu sektöre geçen yıl 42 milyar 474 milyon lira ile ödeneğin yüzde 30.74’ü ayrılırken, sektörün ödeneği genel ortalamanın altında yüzde 17.12 artırılarak 49 milyar 746 milyon liraya çıktı.

En yüksek artış sağlıkta

Geçen yıl 10 milyar 361 milyon lira ile ödeneklerin yüzde 7,5’inin ayrıldığı sağlık sektörü için bu yıl 17 milyar 57 milyon lira ayrıldı. Ayrılan tutar yüzde 64,63 ile sağılık ödeneği en çok artan sektör oldu. Sağlığın toplam yatırımlar içindeki payı ise yüzde 9,25’e yükseldi.

Eğitimin payı azaldı

2022 yılı yatırım programında, toplam yatırımlar için ayrılan ödenekler içindeki payı azalan tek sektör eğitim oldu. Geçen yıl 19 milyar 527 milyon liralık ödenek ayrılan eğitim sektörüne ayrılan pay yüzde 25,1 artarılak 24 milyar 442 milyon liraya yükseldi. Ancak sektörün genel içindeki payı yüzde 14,13’ten yüzde 13,26’ya geriledi.