Ekonomi Bakanlığı, nisanda 634 adet dahilde işleme izin belgesi verdi.

Ekonomi Bakanlığı’nın nisan ayına ilişkin dahilde işleme izin belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, nisan ayında 634 adet dahilde işleme izin belgesi verildi. Ayrıca, 6 adet yurt içi satış ve teslim belgesi, 4 adet hariçte işleme izin belgesi, 81 adet vergi, resim ve harç istisna belgesi düzenlendi.

Aynı ayda 9 adet dahilde işleme izin belgesi ise firma talebine istinaden iptal edildi.

Dahilde işleme rejimi nedir?

Dahilde İşleme Rejimi, ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen ara mallara veya girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.