Hasan ALEVLİ -YMM

Bilindiği üzere AB ülkelerine değeri 22 Euro’yu geçmeyen makro ihracatlar için varış ülkelerinde ithal KDV’si ödenmemektedir. Ancak 1 Temmuz 2021’den itibaren bu sınır kaldırılarak tüm ithalatlarda ilgili AB ülkelerinde KDV uygulanacak olup, bu yazının konusu, “ne yapılmalı?” sorusuna cevap bulmaktır.

Önce, değeri 22 Euro’yu geçmeyen mikro ihracatımızı, eskiden olduğu gibi yapmamız halinde neler olacağını görelim. Mal, varış ülkesi gümrüğünde KDV ödenmediği için takılacaktır. Ödenmesi için kargo, posta şirketi tahsilat yaparak, gümrük işlemlerini tamamlayıp, malı teslim edecektir. Alıcı, KDV’nin yanı sıra, gümrük işlemleri için de bir masrafa katlanmak zorunda kalabilecek, malı da gecikmeli olarak teslim alacağından, haliyle, mutsuz müşteri olarak bir daha aynı satıcıdan alışveriş yapmak istemeyecektir.

İkinci ve AB tarafından önerilen yöntem ise The Import One-Stop Shop, “IOSS” (ayos),  adını verdikleri sistemdir. Bu sistemi kullanan satıcılar, alıcıdan KDV’yi mal bedeli ile tahsil edip, IOSS KDV numaraları ile gümrüğe takılmadan mallarını alıcıya ulaştırabilecektir. Burada bahsedilen KDV alıcının ülkesinde o mal için uygulanan ithal KDV’dir. Tahsil edilen sözkonusu KDV ise aylık olarak IOSS kaydı yapılan ülkenin vergi dairelerine beyan edilerek ödenecektir.

AB ülkeleri KDV’nin beyanı ve ödenmesini teminat altına almak için olsa gerek, IOSS kaydına sadece AB mukimi satıcı ve aracı e-ticaret siteleri için müsaade etmektedir. Eğer mikro ihracatcının AB ülkesinde IOSS kaydı yaptıracak bir oluşumu, organizasyonu yok ise bir aracı kurum bulup, onların IOSS numarasını kullanacaktır. Bu kurum hızlı kargo, posta, aracı e-ticaret şirketleri gibi karşılıklı anlaşacakları AB mukimi bir şirket olmak zorundadır. Aracı e-ticaret siteleri sisteme kayıt olmak zorunda olduklarından, satıcılar e-ticaret sitelerinin IOSS numaralarını kullanacaklardır. E-ticaret siteleri de AB mukimi değil iseler, aracı kullanabileceklerdir.

 IOSS sistemi 22 Euro altına değil, 150 Euro’ya kadar tüm mikro ihracatlarda kullanılabilecektir.

Mikro ihracat yapan şirketlerin ihracat sorumlularının, 1 Temmuz’dan itibaren AB ülkesi müşterilerine 150 Euro’ya kadar yapılan satışlarda ilgili ülkenin KDV’sini tahsil ederek, bir şekilde tedarik edecekleri IOSS KDV numarası ile ihraç edilmesi, tahsil edilen KDV’nin IOSS numarası sahibi aracı kuruma aylık olarak ödenmesi konusunda gerekli çalışmaları tamamlamalarını öneririm.

Muhasebeciler ise tahsil edilen söz konusu KDV’leri 393, 394 gibi veya uygun boş bir hesapta, AB ülkelerinin adları ile alt kırılımlar açıp, takip edebilirler.