Meclis Plan Bütçe Komisyonu bütçe mesaisini tamamladı. 2021 yılı bütçesinin Meclis Genel Kurul’daki görüşmeleri 7 Aralık Pazartesi günü başlayacak. 2021 yılında gelir vergisi 195,3 milyar lira, kurumlar vergisi 105,2 milyar lira, ÖTV 213,7 milyar lira, dahilde alınan KDV 70,6 milyar lira, ithalatta alınan KDV 194,9 milyar lira, MTV 18,5 milyar lira, BSMV 28,5 milyar lira, damga vergisi 23,8 milyar lira, harçlar 34,4 milyar lira, diğer vergiler 37,9 milyar lira olarak bütçede yer aldı.

Borsa İstanbul’da Katar’a yapılan satış

Cumhurbaşkanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar’la yapılan işbirliği ve Borsa İstanbul’da kurulan ortaklık konusunda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Katar’la yapılan anlaşmalarda ve yapılan işbirliklerinin “kazan -kazan” anlayışına dayandığını belirten Oktay, “Askerî, enerji, gıda, savunma, turizm, ekonomik sanayi, uluslararası ticaret, serbest bölgeler ve su kaynaklarının yönetimi gibi alanlarda ülkemize katma değer kazandıracak niteliğe sahiptir” dedi. Yaklaşık 295 milyar dolar değerinde varlığa sahip olan Katar Yatırım Otoritesi’nin (QIA) dünyanın en büyük ulusal varlık fonlarından biri olduğunu söyleyen Oktay, “Fintek konusunda dünya çapında yatırımlar yapan fonların başında gelen QIA’nın halihazırda Londra borsasında da (LSE) yüzde 10,3’lük payı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Aslında burada Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) yüzde 10’luk hissesi vardı. Onların çıktığı hissenin bir anlamda buranın almasıyla ilgili bir olaydır. Aradaki işlemden de Türkiye olarak da borsa olarak da ciddi kârlar edilmiştir. Şu anda süreç devam ettiği için miktar açıklanmamaktadır. Süreç tamamlandığında bu miktar da zaten kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi. Ekonomide reform sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Oktay, “Ekonomideki kırılganlıkları en aza indirecek güçlü, dengeli ve sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşacağız” dedi.

Ertelenen konaklama vergisi bütçeden çıkarıldı

17 Ekim’de Meclis’e sunulan 2021 bütçesinde 1 milyar lira olarak öngörülen, ancak bütçenin sunumundan sonra kanunlaşan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 1 Ocak 2022’ye ertelenen konaklama vergisinden öngörülen 1 milyar liralık gelir, AK Parti’nin verdiği önergeyle 2021 bütçe gelir tahmin cetvelinden çıkarılarak, ‘Beyana Dayanan KDV’ ve buna bağlı olarak ‘Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi’ kalemine aktarıldı. Önergenin gerekçesinde “Beyana Dayanan KDV” ve buna bağlı olarak “Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi”ne yönelik 2021 Yılı Bütçe Gelir tahmini tutarının ekonomik aktivitede meydana gelebilecek canlanmaya bağlı olarak artırıldığı kaydedildi.