Hüseyin GÖKÇE – Canan SAKARYA

Kamuoyuna bir süredir merak edilen enflasyon muhasebesi ve kur korumalı mevduattan yararlanacak tüzel kişi hesaplarına 31 Aralık 2021 tarihli mevduat için kurumlar vergisi muafiyeti getiren kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.

Aynı teklifte ayrıca enflasyon muhasebesi uygulamasının 2023 yılı sonuna kadar ertelenmesini öngören bir madde de yer alıyor.

Memur maaş artışlarıyla ilgili torba kanun teklifine eklenmesi beklenen, şirketlerin kur korumalı hebasına vergi muafiyeti öngören düzenleme, bunun yerine ayrı bir kanun teklifi olarak TBMM’ye sunuldu.

Kanun teklifi yürütme ve yürürlük maddesi dahil toplam 4 maddeden oluşuyor.

TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilen hesaplarla ilgili olarak, kurumların 31 Aralık 2021 itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paraları TL’ye çevirerek en az üç ay vadeli olarak TL mevduat ve katılma hesabına tutanların kazançları belirli şartlarda kurumlar vergisinden muaf olacak.

Buna göre kurum hesaplarındaki dövizin 1 Ekim-2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemdeki değer artışı kurumlar vergisinden muaf olacak.

Ayrıca 2021 yılı 4’üncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar TL’ye çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançlarıyla dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar paylarıyla diğer kazançlar da vergiden muaf olacak.