Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğ ile Gümrük Kanunu’nda yer alan usulsüzlüklere ilişkin cezaların miktarında yeniden değerleme oranında (yüzde 14,47) artırıma gidildi.

Buna göre, Gümrük Kanunu’na ve bu kanunda tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılan ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykırı hareket edenlere uygulanan usulsüzlük cezası, 92 liradan 105 liraya yükseltildi.

Fazla çalışma ücretleriyle ilgili tutarlar da saat başına ihracat işlemleri için 9,39 liraya, diğer işlemler için 22,52 liraya çıkarıldı.

Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti, kamyon başına ihracat için 22,52 lira, diğer işlemler için 35,68 lira olarak uygulanacak.

Öte yandan, Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan bazı tutarlarda da yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Söz konusu tebliğ, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.