Ekonomi Bakanlığının, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle ihracatçı birliklerin gelirlerine ilişkin maddede değişiklik yapıldı.

Buna göre, birlik, kendi üyesinin ihracatla ilgili işlemi yapıldığında, ihraç eşyası eğer birliğin iştigal sahasında ise tahsil edilen nispi ödemenin tamamını alacak. İhraç eşyası, birliğin iştigal sahası dışında ise tahsil edilen nispi ödemenin yüzde 20’si bu birlik tarafından alınacak, yüzde 80’i ise ilgili birliğe takip eden ayın sonuna kadar gönderilecek.

Birlik tarafından başka bir birliğin üyesinin ihracatla ilgili işlemi yapıldığında, ihraç eşyası, işlemi gerçekleştiren birliğin iştigal sahasında ise tahsil edilen nispi ödemenin yüzde 20’si bu birlikte kalacak, yüzde 80’i ise ilgili birliğe takip eden ayın sonuna kadar iletilecek.

İhraç eşyası, işlemi yapan birliğin iştigal sahası dışında ise tahsil edilen nispi ödemenin tamamı ilgili birliğe takip eden ayın sonuna kadar gönderilecek.

Tahsil edilen nispi ödemeden işlemi yapan birlik tarafından alınan kısım haricindeki meblağ, ihracatçının üyesi olduğu ve iştigal sahasında o eşyayı barındıran birliğe verilecek. Bu şekilde birden fazla birlik olması durumunda, bu birliklerden ihracatçının ticaret sicilinde kayıtlı merkez adresine en yakın birliğe, bu şekilde bir birlik olmaması durumunda, yetki bölgeleri göz önünde bulundurularak, iştigal sahasında o ihraç eşyasını barındıran birliklerden, ihracatçının ticaret sicilinde kayıtlı merkez adresine en yakın olanına takip eden ayın sonuna kadar ulaştırılacak.

Birliklere iletilmesi gereken tutarların zamanında gönderilmemesi halinde yasal faiz uygulanacak.