Türkiye İstatistik Kurumu, yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,4 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,9 artarken, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 101,5 yükseldi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 98,1, inşaat sektöründe yüzde 91,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 105,2 arttı.

İstihdam endeksi, 2022’nin üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,6, inşaat sektöründe yüzde 4,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,1 yükseldi.

Çalışılan saat endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki döneme göre yüzde 0,3 geriledi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,6 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1,4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre yüzde 25,2 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 23,1, inşaat sektörü ile ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 26,5 yükseldi.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 92,9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92,9 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, endeks, sanayi sektöründe yüzde 90,5, inşaat sektöründe yüzde 94,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 93,8 arttı.

Saatlik kazanç endeksi, 2022’nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 94,6 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 92,1, inşaat sektöründe yüzde 95,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 95,6 yükseldi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2022’nin üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 84,1 artış kaydetti. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 81,8, inşaat sektöründe yüzde 91,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 84,2 yükseldi.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2022’nin üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre yüzde 25,4 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 23,7, inşaat sektöründe yüzde 24,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 27 artış kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi, üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre yüzde 25,6 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 23,8, inşaat sektöründe yüzde 24,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 27,2 yükseldi.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre yüzde 24,3 yükseldi. Endeks sanayi sektöründe yüzde 23,1, inşaat sektöründe yüzde 21,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 25,6 artış kaydetti.