Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalata izin şartı getirildi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Mart’ta yürürlüğe girecek Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, tebliğ kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak ithalat, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğünce) düzenlenecek izin belgesi ile gerçekleştirilecek.

İzin belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirilebilmesi için izin belgesi başvuru formu ve belgeler eksiksiz şekilde Bakanlığa iletilecek.

İzin belgesi başvuruları, kamu kurum ve kuruluşlarının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden Ekonomi Bakanlığı KEP adresine (ekonomi@hs01.kep.tr) yapılacak.

İhtiyaç duyulması halinde ilave bilgi ve belge talep edilebilecek.

Usulüne uygun başvurular, ithalatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesi kapsamında, Ekonomi Bakanlığı tarafından ithal eşyanın yerli tedarik koşulları da dikkate alınarak sonuçlandırılacak.

İzin süresi 1 yıl
İzin belgelerinin geçerlilik süresi 1 yıl olacak. Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde bu süre 6 ay uzatılabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından “gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna” kapsamındaki ithalatta tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, elektrik enerjisi, Bakanlık tarafından düzenlenen ithal lisansı/izin belgesi/uygunluk yazısına konu eşya için gümrük idarelerince izin belgesi aranmayacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, kamu alımlarında yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman listesi ile yapı malzemeleri listesinde belirtilen eşyanın ithalatında izin belgesi düzenlenmeyecek.