Tam mükellef kurumlar tarafından, kurumlar vergisi mükellefleri hariç olmak üzere tam ve dar mükellef gerçek kişilere dağıtılan kar paylarında tevkifat oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

Söz konusu oran her iki grup gerçek kişiler için yüzde 15 olarak uygulanıyordu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve gelir vergisi kanununun 94. maddesinde yer alan tevkifat oranlarını düzenleyen Cumhurbaşkanı kararıyla ayrıca, kurumlar vergisi tevkifat oranı da vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan kâr payları üzerinden vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere yüzde 10 olarak tespit edildi.