Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan veriye göre, 2023 yılı Şubat ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak 102,4 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 102,4 seviyesinde gerçekleşti.

Anketi yanıtlama oranı deprem bölgesinde yüzde 61’e geriledi

2023 yılı Şubat ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 678 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılark toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Reel kesim güveni Şubat ayı ile İktisadi Yönelim Anketi yanıtları 1 Şubat’tan itibaren derlendi. Depremden etkilenen 11 ilde bulunan firmaların ağırlıklı yanıtlanma oranı bir önceki ay yüzde 87 iken Şubat ayında yüzde 61,1’e geriledi.

Verinin 100’ün altında olması, anketin kapsadığı reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin azaldığı, görünümün kötümser olduğu anlamına geliyor.

Kapasita kullanımı binde 1 arttı

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,7 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesinde kaydedildi.