Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF) sigorta limiti güncellemesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, bankalardaki birikimlerin, limitleri farklılık göstermekle birlikte, devlet güvencesi altında olduğu anımsatılarak, “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, adından da anlaşılacağı üzere, Türkiye’de bankalardaki mevduat ve katılım fonunu sigorta eden resmi kuruluştur. Kurumumuz kurulduğu günden bugüne, rutin olarak, sigorta limitini güncellemektedir. Güncelleme yapılırken, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınmaktadır.” denildi.

Fon Kurulu’nun 15.12.2022 tarihli ve 595 sayılı kararıyla, 2023 yılı için geçerli olacak sigorta limitinin 400 bin TL olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Türkiye’de faaliyet gösteren kredi kuruluşlarının (mevduat ve katılım bankalarının) yurt içi şubelerinde açılmış olan Türk lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının, anapara ve fer’ileri toplamının 400 bin TL’ye kadarı sigorta kapsamındadır.”

Açıklamada ayrıca resmi kurumlara, kredi kuruluşlarına ve finansal kuruluşlara ait olan mevduat ve katılım fonu hesaplarının sigorta kapsamında olmadığı bildirildi.

Öte yandan TMSF’nin Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile TMSF Tarafından Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanmıştı.