2020 verilerine göre hazırlanan haritaya göre nüfusa oranla en düşük fiber altyapıya sahip 2 il ise Şanlıurfa ve Hatay oldu. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, illerin fiber altyapısına ilişkin hazırladığı haritayı paylaştığı açıklamasında şöyle dedi: “Her ne kadar bakanlık ve başta Türk Telekom olmak üzere diğer kurum yetkilileri aksini iddia etse de Türkiye fiber altyapı konusunda dünyayla rekabet edebilecek bir seviyeye gelebilmiş değil. Dünyada 2018’de 500 milyon, 2019’da ise 480 milyon km fiber kablo döşenmiş. Türkiye’de ise pandeminin etkisiyle özellikle son dönemde yatırımlarda, fiber abone sayılarında bir artış gerçekleşmiş olsa dahi, BTK’nın 2021 yılı 3. çeyrek raporuna göre Türkiye genelindeki toplam fiber altyapı uzunluğu yalnızca 455 bin km. 2020 yılının aynı çeyreğinde 413 bin km olan fiber uzunluk, 1 yılda yalnızca 42 bin km artmış. Bu hızla Türkiye’de fiber altyapının yaygınlaştırılmasını sağlamak hayal.

HIZLANDIRILMALI

Öte yandan, sorgulanması gereken başka bir konu ‘Türkiye’nin dört bir yanını fiber ağlarla ördük’ iddiasına karşın Türk Telekom’un durumu. Türk Telekom’un 353 bin 313 km fiber altyapısı bulunuyor. Türk Telekom 2005 yılında özelleştirildiğinde 150 bin km civarında fiber altyapıya sahipti. Özelleştirilmesinden bu yana 17 yıl geçti, 2026 yılında imtiyaz sözleşmesi dolacak. 17 yılda döşenen fiber altyapı ise yalnızca 200 bin km. Türkiye’nin bugün ihtiyacı olan fiber ise 3–4 milyon km şeklinde telaffuz ediliyor. Ortak altyapının geliştirilmesi için çalışmalar hızlandırılmalı, ortak altyapı şirketi için somut adımlar bir an önce atılmalıdır. Fiber altyapının gelişmesi için merkezi hükümet ve yerel yönetimler işbirliği içerisinde çalışmak zorunda.”