Dış ticaretimizde yakın tarihimizin en önemli dar boğazını yaşadığımız son üç yıl içinde ihracatımızdaki “durağan” yapıyı; ithalatımızdaki “gerilemeyi” aşağıdaki iki tablo göstermektedir. Bu tabloların 1997 – 99 yıllarındaki durağan yapının 15 yıl sonra tekrarı bağlamında da değerlendirmekte fayda görülmektedir.

tablo4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bu tablo en önemli ihraç kalemlerimizi gösteriyor. Bu mal grupları içinde son beş yıllık periyotta en dikkat çekici artışı motorlu kara taşıtları ve bunların aksamları kaleminde yakalamış görünüyoruz.

-Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, inciler kaleminde ki gerilemede dikkat çekicidir.

-Önemli ihraç kalemlerimizi oluşturan bu on dört kalem içerisindeki sadece yedisinde net ihracatçı durumundayız. Kaldı ki diğer kalemlerin önemli bölümünde değer olarak ithalat ve ihracat birbirine çok yakındır.

tablo8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Bu tabloda en çok dikkat çeken hususlar Dünya petrol fiyatlarındaki büyük düşüşlerin bizim petrol ithalat maliyetlerimizi de olumlu olarak etkileyerek ithalat faturamızın ciddi bir düşme göstermesine neden olmasıdır.
-Diğer önemli bir gelişme ise sanayi girdilerimizden hammaddeler ve ara malları ithalatımızın son 5 yılda gösterdiği gerilemedir.
-Binek oto ithalatımız hiçbir şeyden etkilenmiyor. Kazandığı ivme ile yola devam ediyor.
Bir tarım ülkesi olarak halen hayvanlarımızı doyuracak yem üretimini başaramamız ve aynı şekilde yağlı tohumlar ve bitkisel yağlar açığımızı ithalatla karşılamamız ise bu tablonun bizi üzen kısmıdır.