tablo3

– İhracatımızdaki AB payı kendisini ülke bazında da göstermektedir. 2016 yılında ilk on alıcı pazarımızdan altısı Avrupa Birliği üyesidir.

-AB de yer alan bu ülkelere ihracatımız son beş yıllık periyotta hatta kötü performans gösterdiğimiz 2016, 2015 yıllarında bile artış kaydetmiştir.

-Buna mukabil ikinci önemli Pazar bölgemiz olan yakın ve Orta Doğu bölgesinde yer alan Irak, B.A.E ve İran’a olan ihracatımız bölgesel gelişmelerin etkisiyle son beş yıl içerisinde gerilemiştir.

-En istikrarlı pazarımız olan Avrupa Birliğine tün çabalarımıza rağmen bir alternatif yaratamadığımız görülmektedir.

 

İthalatta ise görünüm aşağıdaki gibidir.
tablo6

-İlk onda yer alan ülkelerin üçü ilk on ihracatımızın içerisinde yer almayan Uzak Doğu ülkeleridir. Çin ülkemize ihracatını sürekli ve istikrarlı bir şekilde artırmaktadır.

-İthalat yaptığımız ülkeler açısından ihracatımızda olduğu gibi ilk sırada yer alan Almanya bu yerini Çine kaptırmıştır.