tablo2

 

 

 

 

 

 

 

 

-Yandaki tabloya bakıldığında  en önemli altı ülke grubu içerisinde ihracatımızın istikrarlı bir şekilde arttığı tek bölge Avrupa Birliğidir.

-İkinci önemli Pazar bölgemiz olan Yakın ve Orta Doğu ülkelerinde bu Ülkelerde cereyan eden siyasi gelişmeler ve karışıklıklar dolayısıyla yaşadığımız kayıp büyüktür.

-Bu bölgelerden AB hariç tamamında ihracatımız gerileme içerisindedir.

tablo5

 

 

 

 

 

 

 

-En büyük ithalat gerilemesini diğer Avrupa ülkeleriyle yakın ve Orta Doğu ülkeleri grubunda görüyoruz.

-Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımız son beş yıllık periyotta %15,1 artarken, ithalat aynı dönemde %11,6 azalmıştır.

-Buna mukabil diğer Asya ülkelerine bu periyotta ihracatımız %8,4 gerilerken ithalatımızın %9,4 artış kaydetmesi dikkat çekicidir.