Eximbank ve Kredi Garanti Fonu yöneticilerini dernek üyeleri ile buluşturan UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Bu abilerde 250 milyar lira var. Ancak yüzde 40’ını dağıtabildiler. Daha 150 milyar lira duruyor” dedi.

Aysel YÜCEL

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), geçtiğimiz hafta perşembe günü düzenlediği toplantı ile Eximbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) yetkililerini dernek üyeleri ile buluşturdu. 300’e yakın firma temsilcisinin katıldığı toplantıda Kredi Garanti Fonu temsilcisi İstanbul Şube Müdürü Murat Gökçe, Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Enis Gültekin, Genel Müdür Yardımcısı Vekili Necdet Karadeniz, Pazarlama Müdürü Osman Kul, Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı Ahmet Burak Eren, İŞKUR Şube Müdürü Levent Taş, KOSGEB Uzmanı Gökhan Akdağoğlu katılarak bu kurumların verdikleri teşvik ve desteklere yönelik sunumlar yaptı.

Yoğun bir katılım olan seminerde düşük faizli “Uluslararası Nakliyat ve Pazarlama Kredisi” ve Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kredi teminatı olarak kullandığı “Kredi Garanti Fonu Kefaleti” ve Ekonomi Bakanlığı tarafından sektöre verilmeye başlanan fuar, marka, destekleri, KOSGEB tarafından verilen Fuar, Eğitim, Danışmanlık destekleri ve İŞKUR tarafından verilen İstihdam desteklerinden faydalanma yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Çalışma grubu kurulması önerildi

Yapılan sunumların ardından üyelerine seslenen UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, sektörün verilen bu desteklerden yeterince yararlanmadığını ifade ederek bu konuda bir çalışma grubu kurulmasını önerdi. Nuhoğlu, şöyle konuştu:

“Sektörde rekabet gücünü artırabilmesi için değişen ve globalleşen dünyaya uyum sağlayabilmesi için düşük maliyetli finansmana kolay ulaşması ve devlet desteklerinden daha fazla yararlanabiliyor olması gerekiyor. Bir çalışma grubu kuralım. ‘2.4 milyar dolar para dağıttık siz neredeydiniz’ diyorlar. Demek ki, birçok arkadaşımızın haberi bile olmadı. Ama hem Eximbank hem de Kredi Garanti Fonu’nun sektörlerin önünü açan uygulamalarını ben hiçbir ülkede görmedim. Hemen bir çalışma grubu kuralım, birlikte çalışalım ama düzenleme konusunda ihtiyaç varsa konuşalım. R1’leri, L1’leri de kapsama aldıralım. 2806 ile ilgili konuyu da Hazine ve Ekonomi Bakanlığı ile konuşalım. Bu kurumlar artık eski, köhnemiş devlet kurumlarımız değil. Aklınıza takılan her konuda danışın. ‘Bankalarla probleminiz varsa bize gelin’ diyorlar. Bu abilerde 250 milyar lira para var. Daha ancak yüzde 40’ını dağıtabildiler. Daha 150 milyar lira duruyor. Eximbank ile uzun yıllar çalışıyoruz. Çünkü, biz yüzde 95 KOBİ’yiz. Eximbank bize her türlü desteği vermiştir. 65 ülkeye taşıma yapıyor ve karayoluyla gidilecek yere en önde gidilmesini sağlıyoruz. Her şeye rağmen Irak’a senede 500 bin sefer yapan bizim sektörümüz. Bugün Avrupa’ya yapılan ihracatın yüzde 70’inde karayolunun payı vardır. İhracatın yüzde 80’ini Türk firmaları yapıyor” diye konuştu.

TIR karnesinde ‘ön beyan’ zorunluluğu başlıyor

UND, internet sitesinden yaptığı açıklamayla TIR karnesi işlemlerinde ön beyan zorunluluğunun 25 Nisan 2017’de başlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada özetle şu bilgilere yer verildi: “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 11/02/2017 tarihli 29976 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Genel Tebliğinde yayınlandığı üzere, TIR karnesi kapsamında yapılan taşımalarda gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, bunun yanında risk analizinin daha erken ve etkili yapılabilmesinin sağlanması amacıyla sınır gümrük idarelerimizde (Ro-Ro dahil) uygulanmak üzere taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesi’ne girişi öncesinde taşıyıcılar tarafından giriş gümrük idaresine ön beyanda bulunulmasına, yabancı taşıyıcıların da bu beyanı yapabilmesine ve ön beyanda yer alan bilgilere ilişkin düzenleme yapılmış olup, ön beyanın yürürlük tarihi 25/04/2017 olarak belirlenmiştir.

Ön beyan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan TIRCUS Programı veya Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) TIREPD Sistemi üzerinden gümrük idaresine elektronik olarak gönderilecektir. 25/04/2017 tarihinden itibaren giriş gümrük idarelerinde TIR karnesi’nin Volet- tescili esnasında memur tarafından karnedeki bilgilere ilişkin veri girişi yapılması uygulamasına son verilecek ve bu bilgiler TIRCUS Programından veya TIR-EPD Programından TIR karnesi numarası ile TIR Transit Takip Programı Volet-1 Tescil Ekranı’na aktarılacaktır. Ön beyanı verilmemiş TIR Karneleri giriş gümrük idaresinde işleme konulmayacak ve taşıyıcıdan, TIRCUS Programı veya TIR-EPD Sistemi üzerinden ön beyan verilmesi talep edilecektir. Ön beyanın taşıtın giriş gümrük idaresine varışından sonra verilmesi durumunda taşıyıcı fi rma ve taşınan eşya, risk kriterleri çerçevesinde ayrıca değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 06/04/2017 tarihinden itibaren gönüllülük esasına göre TIRCUS Programının pilot uygulamasına başlayacak olup, bu tarihten sonra fi rmalarca TIRCUS Programı üzerinden ön beyan verilmesi mümkün olacağı duyurulmuştur.”