İçinde bulunduğumuz 2022 yılı Covid 19 ile yaşadığımız üçüncü yıla işaret ederken, bu süreçte günlük hayatımızdan iş gücüne kadar hayatın her alanında önemli değişiklikler yaşandı. Uzaktan çalışma, kademeli olarak ofislere dönüş ve hibrit çalışma modelinin normalleştirilmesi iş dünyasının gündeminde yer alırken bir süredir yeni bir akım üzerinde konuşuluyor.

ABD’de başlayan ve Avrupa’da yaygınlaşan ‘Büyük İstifa’’ veya farklı bir bakış açısıyla ‘’yeteneğin mobilizasyonu’’ olarak nitelendirilen dalgada kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanların giderek arttığına tanık oluyoruz. Pandemi ile birlikte ruh sağlığı bozulan çalışanların tükenmişlik sendromu nedeniyle bir süre işlerine ara vermek istemesi yurtdışındaki kadar olmasa da Türkiye’nin de son dönemde gündeminde yer almaya başladı.

Artan istifa oranlarının artan bir tükenmişlik sendromuyla bağlantılı olduğunu belirten Oxygen Consultancy Genel Müdürü Zeynep Doğrul Aşar, ‘’ Çalışanlar açısından değerlendirildiğinde pandemi sırasında birçok rolün değişmesi ve iş sorumluluklarının artmasına bağlı olarak yöneticilerin beklentileri ve çalışana ayrılan kaynaklar arasında dengesizlik olması en temel sorun olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan iş yerinde motive olmayan, ödüllendirilmeyen veya yaptığı işlerin onaylanmadığı bir çalışanın daha fazla hata yapması; verimliliğin dolayısıyla iş kalitesinin düşmesine sebebiyet veriyor. Mevcut sorunlar çözülmediğinde ise çalışanların organizasyondan ayrılma olasılığı önemli ölçüde artabiliyor. ’’ dedi.

Tükenmişliği önlemek konusunda yöneticilerin duyarlılık ve farkındalığının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Zeynep Aşar, ‘’ Bu noktada çalışanların görev ve beklentileri konusunda gerçekçi olmanın yanında iş yüklerini ve çalışma saatlerini dikkatle izlemeleri ve çalışanların enerjilerini tazeleyebilmeleri için belirli aralıklarda verilecek molaları teşvik etmeleri gerekiyor. Uzaktan çalışmanın getirdiği zorluklar elbette ki olsa da ‘sınır ayarını’ modellemek bir yönetici için özellikle önemli. Zira iş modellerinin birden değiştiği ve çalışanların uzaktan çalıştığı bir gerçeklikte sınır çizgilerinin bulanıklaşması çok olası.’’ yorumunda bulundu.

İstifa hareketi tüm dünyada büyüyor

Amerika’da on buçuk milyon yeni açılmış iş pozisyonu varken altı buçuk milyon işsiz olduğuna, İngiltere’de ise özellikle Brexit hareketinden sonra istifaların artığına dikkat çeken Aşar, : ‘’ İstifa hareketi tüm dünyada giderek yaygınlaşırken bu durum nitelikli iş gücünün bulunamamasını ve mevcut ücretlerle ilgili artan talebi de tetikliyor. Mevcut potansiyellerini kaybetmek istemeyen organizasyonlar ayrılmak isteyen çalışanlarına karşı teklif verirken son dönemde yurtdışındaki iş alternatiflerini değerlendirmek isteyen çalışanlarda da artış görüyoruz.’’ ifadesini kullandı.