Kuşak, günümüz toplumlarını var eden insan toplulukları olarak tanımlanır. Son yıllarda kuşaklardan özellikle yazılı basında çok bahsedilmektedir. Her kuşak kendine özgü birtakım özelliklere sahiptir ve bu yüzden kuşaklar arası çatışmalar yaşanmaktadır. Kuşaklar arası farklılıklar her dönemde kendini göstermektedir. Günümüzde kuşaklar x y z olmak üzere üç grupta incelenir. Bunun dışında 1928-1945 yılları arası doğanlar SESSİZ KUŞAK;1946-1964 yılları arası doğanlar da BEBEK PATLAMASI KUŞAĞI olarak ele alınır. Biz bunları eskide kaldığı için ele almayacağız. Ben de dahil)

X KUŞAĞI

1965-1979 arası doğanlar X kuşağını oluşturmaktadır. Zamana göre teknoloji gelişmeler parmakla sayılacak kadar az olduğu için olsa gerek teknolojiye ayak uydurmakta zorlandıkları gözlenmiştir. Dolayısıyla teknoloji ile araları açıktır, adapte olmakta zorlanırlar kuşağı toplumu, değişimleri zor kabul eder ve kurallara tam uyum içindedirler. Çağ gereği belirli bir disiplin içinde büyümüş, hiyerarşiyi seven bir yapıdadır. Örneğin bir yetişkin çocuk, babasının yanında sigara içmez, başkalarına karşı saygıda kusur etmezler ve belli kurallarla büyütülmüşlerdir ve kurallardan ödün vermeyi sevmezler. Bunun dışında

*Çalışmayı sever, çalışkandır ve deneyimlidir.

*Teknolojiyi işine yarayacak şekilde kullanır. Oyun veya zaman geçirmek amacıyla kesinlikle teknolojiyi kullanmaz. Bilgisayarı sadece işi olduğu zaman kullanır, başka zaman kullanmaz.

*Kendi işini kendi yapmayı önemser. Kendi işi için başkasından yardım almayı sevmez. Diğer kuşaklardan ayıran özelliklerinden birisi de kendi işin kendi yapmasıdır.

*Toplumsal problemlere karşı sorumluluk hisseder. Yolda yere çöp atanı ikaz eder. Veya yanlış hareketlere karşı duyarlıdır.

*Sadece para kazanmak için çalışırlar. İşyerlerinde hep parayı baz alırlar. İşyerinin düzeni, çalışanların huzursuzluğu önemli değildir. Para kazanmak için neredeyse her yol geçerlidir. Yaşanan veya yaşanacak olumsuzluklar onlar için önemli değildir.

Y KUŞAĞI

Y kuşağını 1980-1994 yılları arasında doğanlar oluşturmaktadır. Tabiri caizse çabuk zengin olmayı, iş hayatında çok çabuk kendi işlerinin patronu olmayı yeğlerler. Bu kuşakta para harcamanın sınırı yoktur, yarını pek düşünmezler, hiyerarşiye ayak uydurmakta zorlanırlar. Genel olarak teknolojiye ayak uydurmakta zorlanmazlar ve hatta teknolojiyi severler ve Z kuşakları arasında bir köprü özelliği taşırlar. Parayı amaç değil araç olarak kullanma azmindedirler ve ılımlı, iki kuşak arasında arabulucu olarak gözükmektedir. Eğlence ve huzurlu yaşam esasını baz alırlar ve bu konulara ulaşabilmek için parayı araç olarak kullanırlar Kuşağına göre daha heyecanlı, Z kuşağına göre daha olgundur.

*Bu kuşak yüz yüze görüşme yapabildiği gibi sanal görüşmeye de açıktır.

*Kendilerine güveni tamdır ve son derece kararlı bir yapıya sahiptir.

*Bilgisayar, internet, görsel basınla büyümüşlerdir.

*Genel olarak sosyal medya, bilişim teknolojilerini iyi kullanırlar. İletişim araçları işlerinin vazgeçilmez faktörleridir.

*Genel olarak bir işte uzun vadeli çalışmazlar ve sık sık iş değiştirirler. Sabahat etmezler. Yaptıkları işten bir süre sonra sıkılarak ayrılırlar.

*Para yerine yaşamak için çalışmayı severler kuşağından ayıran en önemli özellikleri işyerinde huzur önceliklidir, para ikinci sırada yerini alır.

*Sürekli kendini ispatlamak ihtiyacı duyar ve bunun için kendine has yaratıcı fikirler ortaya atarlar. Bu konu rekabet açısından yararlıdır. Bir işyerinde ne kadar çok fikir üretiliyorsa seçim şansı o kadar fazla olacaktır.

*İşletmelerde neredeyse tüm eğitimlere katılmak isterler. Eğitim, onlar için çok büyük öneme sahiptir. Bu da çalışan kalitesini arttıracaktır.

*Girişimci yönleri kuvvetlidir. Otorite ve hiyerarşik yapıyı sevmedikleri için kendi işlerini patronu olmak için arayış içindedirler.

Z KUŞAĞI

Z kuşağı, Milenyum kuşağı olarak da telaffuz edilir.2000 yılı civarında doğanlardan oluşur. Teknoloji ile doğuştan tanışmış oldukları için sokakta saklambaç oynamaz, evde bilgisayarları, büyüklerin cep telefonları onların en büyük oyuncaklarıdır. İnternet kullanımı Z kuşağı için hayatın bir parçasıdır. Sokak mahalle arkadaşlığından haberi olmayan bu kuşak internet arkadaşlığıyla sosyalleşir.

*Sosyal medyada önemli veya önemsiz her türlü paylaşım yapmayı sever.

*Teknoloji kullanımı doğuştan vardır.

*Eğitim sistemine önem vermezler. Bu z kuşağı için başlı başına bir sorundur. Eğitim konusu teşvik edilmelidir.

*Aynı anda birden çok iş yapabilme yeteneğine sahiptirler.

*Fikirlerini hiç düşünmeden direk ifade ederler. Kuşak çatışmalarına sebep olurlar.

*Yabancı dil öğrenmekte problemleri yoktur ve hatta 2 dil bilen de çoktur.

*Yaratıcılıkları maksimum yüksek seviyedir.

*Çabuk tüketirler, azimli ve hırslı olma özellikleri yoktur. Kriz dönemlerinin yaşanmasında pay sahibi olabilirler.

*Takım oyunu özellikleri zayıftır.

*Z kuşağı rutin işlerden sıkılır, kılık kıyafet oldukça rahattır.

NOT: Bu yazıda https://www.ahmetbalat.com/x-y-ve-z-kusaklari-nedir/     sayfasından faydalandım.

Sosyal kuşaklar hakkında yukarıdaki yazıya ek olarak TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA Y VE Z KUŞAKLARI (2022)için veri kaynağı istatistiklerini aşağıda paylaşıyorum.

*Tüm dünyada Y ve Z kuşaklarının en endişeli olduğu konu hayat pahalılığıdır.

*Hem Türkiye’de hem de dünyada Y ve Z kuşağının kadınları, erkeklere göre daha stresli ve endişelidir.

*Dünya genelinde Y ve Z kuşağının en büyük endişeleri arasında iklim değişikliği önemli yer tutarken, Türkiye’de sos yo ekonomik konular öne çıkıyor ve çevre konusu ilk beşe dahi girmiyor.

*Y kuşağının %47 si ve Z kuşağının ise %46 sı ay sonunu zor getirdiğini söylerken, Türkiye’de bu oranlar sırasıyla %66 ve %62 dir.

*Türkiye’deki Y ve Z kuşağı, genel ekonomik ve sos yo politik durumun düzeleceği konusunda dünya genelindeki yaşıtlarından çok daha umutsuzdur.

Y VE Z KUŞAKLARINI EN ÇOK İLGİLENDİREN İLK 5 KONU (TÜRKİYE VE GLOBAL)

GLOBAL Y KUŞAĞI

Hayat pahalılığı=%36/ İklim değişikliği çevre=%25/Sağlık hizmeti önlemi=%21/İşsizlik=%20/Suç, kişisel güvenlik=%18

TÜRKİYE’DE Y KUŞAĞI

Hayat pahalılığı=%32-İşsizlik=%30-Cinsel taciz=%24-Gelir eşitsizliği=%23-Gıda tedariği, açlık=%21

GLOBAL Z KUŞAĞI

Hayat pahalılığı=%29-İklim değişikliği, çevre=%24-İşsizlik=%20-Mental sağlık=%19-Cinsel taciz=%17

TÜRKİYE’DE Z KUŞAĞI

Hayat pahalılığı=%32-Cinsel taciz=%32-İşsizlik=%31-Gelir eşitsizliği=%31-Terör=%14

DÜNYA GENELİNDE Z KUŞAĞINI EN ÇOK ENDİŞELENDİREN İLK 5 KONU

Hayat pahalılığı=%29-İklim değişikliği, çevre=%21-İşsizlik=%20-Jenerasyonun mental sağlığı=%19-Cinsel taciz=%17

DÜNYA GENELİNDE Y KUŞAĞINI EN ÇOK ENDİŞELENDİREN 5 KONU

Hayat pahalılığı=%36-İklim değişikliği, çevre=%25-Sağlık hizmeti, hastalık önleme=%21-İşsizlik=%20-Suç, kişisel güvenlik=%18

Saygılarımla

ZAFER ÖZCİVAN

Ekonomist