*Faiz, enflasyondan yüksek ise yatırımlar yavaşlar.

*Faiz, enflasyondan düşük ise yatırım artar.

*Reel faiz eksi ise TL ye yatırım yapan -reel faiz oranında zarar eder.

*Döviz kurları arttıkça TL ye olan talep düşer.

*Döviz kurları düştükçe liralaşma kolaydır.

*Döviz kurları yüksek ise ihracatçıların karı artar.

*Döviz kurları yüksek ise dışa bağımlılık varsa dış ticaret açığı artar.

*İhracat, ithalattan yüksek ise cari fazla vardır.

*İthalat, ihracattan fazla ise cari açık oluşur.

*Asgari ücret, açlık sınırının altında ise ülkede yoksulluk söz konusudur.

*Ücret ve maaş artışları, enflasyon oranından düşük ise halkın alım gücü düşer.

*Ücret ve maaş artışları enflasyon oranından yüksek ise halkın refah gücü artar.

*Devlet bütçesi açık veriyorsa ek bütçe zam ve vergilerle sağlanacak demektir.

*Milli gelir ne kadar yüksek ise fert başına milli gelir de o kadar yüksektir.

*Milli gelir ne kadar düşükse fert başına milli gelir de o kadar düşük olacaktır.

*Kredi faizleri düşükse yatırımlar artar.

*Kredi faizleri yüksek ise yatırımlar yavaşlar.

*Ekonomiye olan güven ne kadar yüksek ise iş dünyası girişimleri o kadar artar.

*Kişilerin geliri enflasyonun altında artıyorsa hayat pahalılığı söz konusudur.

*Kişilerin gelir enflasyonun üstünde artarsa hayat pahalılığından bahsedilemez.

*Kişilerin geliri arttıkça harcamaları da artar.

*Kişilerin geliri azalırsa harcamaları da azalır.

*Üretim artışı ekonomik büyümeye katkı sağlar, işsizlik azalır.

*Üretim miktarı düşerse ekonomik büyüme de düşer, işsizlik artar.

*Enflasyon yükselme eğilimine girerse stokçuluk artar.

*İhracat arttıkça uluslararası piyasalarda rekabet şansı artar.

*Ekonomik belirsizlik, iş dünyasında yatırımların ertelenmesine sebep olur.

*Bir malın talebi arttıkça fiyatı yükselir.

*Arzı çok olan malın fiyatı düşer,

*CDS primi yüksek ise dış borçlanma faiz oranı da yükselir.

ZAGER ÖZCİVAN

Ekonomist